Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Aplikator doglebowy

  Dodatkowe urządzenie dozujące montowane na siewniku do równoczesnegoz siewem stosowania nawozów lubśrodków ochrony roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropogenizacja

  Wpływ człowieka i jegodziałalności na kształtowanie i przekształcanieprzyrody. A. może mieć charakter pozytywny(kształtowanie środowiska) lub negatywny(degradacja środowiska). Zob. też antropogeniczny czynnik.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anemochoria, wiatrosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pomocą wiatru. Wiatr jestnajwiększym siewcą nasion i owoców, przyczyniasię w konsekwencji do zachwaszczeniaupraw. Jego działanie osłabiają zadrzewieniaśródpolne stanowiące rodzaj filtrów wychwytującychprzenoszone wiatrem diaspory.

  Nasiona i owoce anemochorów mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /622

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antropopresja

  Oddziaływanie człowieka naśrodowisko przyr. i występujące w nim biocenozy. Obecna a. ma znaczenie zdecydowanienegatywne. Oddziaływanie a. na glebę toprzede wszystkim zmniejszanie jej pow. przeztrwałą zabudowę mieszkalną, przemysłową,drogową itp. W wyniku działalności górniczejgleby ulegają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Anemogamia, wiatropylność

  Zapylanie roślin przez wiatr, np. żyta, kukurydzy, chmielu.Kwiaty roślin wiatropylnych mają wiele cechmorf. i biol. im tylko właściwych. Wytwarzająone olbrzymie ilości ziaren pyłku, zwykledrobnych i lekkich, unoszących się z dużąłatwością w powietrzu, co ułatwia zapylanieroślin. Ziarna pyłku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antyfidanty

  Związki chem. hamujące żerowaniefitofaga lub jego czynności rozrodcze,np. zahamowanie składania przez niego jaj,lecz nie zabijające go i nie odstraszające. A.powodują zahamowanie pobierania pożywienia przez owady, co prowadzi do ich śmiercigłodowej. Pod względem chem. są to alkaloidy,glikozydy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antidotum

  Subst. podawana w celu przeciwdziałaniaskutkom zatrucia środkiem ochronyroślin lub inną trucizną. Może być przepisana ipodana tylko przez lekarza.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antytranspiranty

  Związki chem. obniżającetranspirację roślin. Do a. należą: hydroksysulfoniany,octan fenylortęciowy, kwas abscysynowy i in. A. wytwarzają na pow. liści cienką warstewkę nieprzepuszczającą pary wodnej, a przepuszczalną dla CO2 i O2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antraknoza, zgorzel

  Choroba roślin wywołana gł. przez grzyby z rodzaju Colletotrichumi Kabatiella oraz stadia konidialne niektórych workowców. A. objawia się różnej wielkości ciemnymi, często zagłębionymi plamami inekrozami na liściach, łodygach i owocach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Antywylegacz

  Preparat z grupy regulatorówwzrostu hamujący rozwój elongacyjny roślin,a stymulujący zwiększanie grubości źdźbeł lubłodyg. A. zapobiega wyleganiu, zmienia pokrój,przyspiesza lub opóźnia zakwitanie,zwiększa wytrzymałość roślin na suszę iprzymrozki. A. jest stosowany w uprawachróżnych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt

Do góry