Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Biogeny

  Pierwiastki biogeniczne, pierwiastkipokarmowe – pierwiastki niezbędne do życiawchodzące w skład organizmów i uczestniczącew przebiegu procesów życiowych. Obecnośćb. w środowisku zapewnia wysoką produkcjębiol., a ich niedobór silnie ją hamuje.

  Ze względu na ich zawartość w organizmiedzielą się na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioindykacja

  Określanie zmian w środowiskuza pomocą wskaźników biol. B. jest jedną zpodstawowych metod w monitoringu biol.Wykorzystywane są specyficzne reakcje nadziałanie czynników ograniczających na poziomiekomórkowym, reakcje fizjol. i biochem.komórek, wrażliwość gatunków wskaźnikowychroślin i zwierząt...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioindykatory

  Gatunki roślin i zwierzątwskazujące zróżnicowaną wrażliwość i charakterystycznąreakcję na działanie czynnikówśrodowiska. Są to z reguły gatunki o wąskimzakresie tolerancji lub w specyficzny sposóbreagujące na działanie substancji. Zestawygatunków bioindykacyjnych pozwalają określićnp. stan...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biodegradacja (gr. bios - życie + łac. degradatio - obniżenie)

  Biochem. rozkład związkóworg. na prostsze składniki chem. przez organizmyżywe (pierwotniaki, bakterie, promieniowce,grzyby, glony, robaki). Termin ten, wodróżnieniu od terminu mineralizacja, używanyjest na ogół w odniesieniu do subst. szkodliwych,np. pestycydów. B. jest wykorzystywanaw biol. oczyszczalniach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilans paszowy

  Porównawcze zestawieniezapotrzebowania zwierząt na paszę oraz możliwości pokrycia tego zapotrzebowania zapomocą pasz posiadanych i planowanych ze zbioru.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bilardowanie

  Nieprawidłowy chód koniapolegający na rozrzucaniu nóg na boki. Kopytazataczają półkola do środka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenologia

  Nauka badająca wpływ czynnikówśrodowiska na zespół organizmów w nimzamieszkujących (biocenozę).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocenoza (gr. bios - życie + koinós - wspólny)

  Ogół organizmów zwierzęcych i roślinnychżyjących na określonym obszarze. Organizmyte są od siebie uzależnione i żyją w stanierównowagi dynamicznej, zanim warunki środowiskowenie ulegną zmianie. Komponencib. (populacje różnych gatunków) są związanilicznymi współzależnościami, wśród...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bielenie skib

  Przesuszenie wierzchołków skibw okresie wczesnej wiosny na polu zaoranymjesienią. Wskazuje na możliwość wykonaniapierwszych prac wiosennych, np. włókowania.

  Wczesne rozpoczęcie prac polowych jest zewszech miar korzystne. Umożliwia bowiemzatrzymanie w glebie większej ilości wody zopadów zimowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biocydy (gr. bios - życie + łac. -cida od caedere - zabijać)

  Związki syntetyczne (np. pestycydy,zaprawy nasienne, kwas pruski) lub pochodzenianaturalnego (np. Albarep – koncentratczosnkowy o właściwościach repelencyjnych ibakteriostatycznych, antybiotyki, fitoncydy,wyciągi z ziół) do zwalczania szkodliwychorganizmów w roln., leśn. i przechowalnictwie.

  Do b. należą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /561

  praca w formacie txt

Do góry