Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Biopreparaty

  1. szczepionki z mikroorganizmamipożytecznymi dla roślin, np. nitragina,azotobakteryna.

  2. dodatki paszowe takie jak:konserwanty i detoksykanty ziemiopłodów,koncentraty pasz, premiksy, hormony, antybiotykipaszowe, probiotyki, kokcydiostatyki,antyoksydanty, preparaty enzymatyczne, aminokwasysyntetyczne, wit...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biologizacja rolnictwa

  Operowanie w rolnictwiegł. biol. czynnikami plonotwórczymi(komposty, obornik, biopreparaty, racjonalnepłodozmiany, fitomelioracje, wysokoplenneodmiany odporne na agrofagi, retencja azotubiol. z roślin motylkowatych) w celu wyprodukowaniazdrowszej żywności i ochronyśrodowiska. Zob. też chemizacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioremediacja

  Technologia usuwania zanieczyszczeń(gł. subst. ropopochodnych) z glebyi wód podziemnych za pomocą żywych mikroorganizmóww celu katalizowania, destrukcjilub transformacji różnego rodzajuzanieczyszczeń w formy mniej szkodliwe. Wb. wykorzystywane są naturalne zdolnościmikroorganizmów do rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomagnifikacja

  Gromadzenie, przenoszenie iwzbogacanie do coraz większych stężeń pestycyduw organizmach zajmujących piętrowyżej w piramidzie zależności żywieniowych.W wyniku b. gatunki drapieżne, zajmująceostatnie ogniwa w łańcuchu troficznym, nietylko mogą być narażone na pobieranie z pożywieniemdużych dawek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /429

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioróżnorodność, różnorodność biologiczna

  Zróżnicowanie osobników fito- i zoocenozy.B. należy rozpatrywać na różnych poziomachorganizacji przyrody:

  1) b. gatunkową, czylirozmaitość wszystkich roślin, zwierząt i mikroorganizmówwystępujących na Ziemi;

  2) b.ekol., a więc rozmaitość zgrupowań ekol.,biocenoz, ekosystemów i krajobrazów;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biomasa

  Masa organizmów żywych (roślin,zwierząt, mikroorganizmów) wyrażona w jednostkachwagowych. Także ilość materii org.wytworzonej przez populację danego środowiskaw jednostce czasu.

  B. stanowi miarę produktywnościbiol. B. pozostawiona na pow.gleby w postaci mulczu (resztki pożniwne,zielony nawóz, chwasty)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bioinsektycydy

  Biopreparaty do zwalczaniaszkodników. Większość b. oparta jest naszczepie Bacillus thuringiensis. B. służą dozwalczania gąsienic na plantacjach warzyw, wsadach i lasach. B. zwolnione są z pozostałościi okresów karencji, toteż mogą być stosowanedo dnia zbioru roślin. Są nieszkodliwe dlapszczół i in...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BIOEKSPERT

  Niezależna organizacja z siedzibąw Warszawie przeprowadzająca kontrolę gospodarstw ekologicznych w celu wystawienia im certyfikatu (zaświadczenia) będącego warunkiem uzyskania atestu ekologicznego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogaz, agrogaz

  Gaz powstający podczascieplnej fermentacji metanowej (35 °C) subst.org. bez dostępu tlenu. Substratem do produkcjib. mogą być różne materiały org. takie jak:gnojowica, obornik, odpady roślinne, ściekipoprodukcyjne (np. z mleczarni, browaru) itp.B. zawiera ok. 60% metanu, ok. 30% CO2,niewielkie domieszki N2...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /957

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biogazownia

  Zakład produkujący biogaz. B.umożliwia pozyskanie energii w postaci biogazu,produkcję nawozu org. z wykorzystaniemprzefermentowanej gnojowicy i in. odpadóworg. jak trociny, słoma itp. oraz zmniejszenie zagrożenia ekol. dla otaczającego środowiska.B. roln. składa się z instalacji zasilającej,komory...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /394

  praca w formacie txt

Do góry