Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Żwacz

  Największa część żołądka wielokomorowego przeżuwaczy, w której pobrany pokarm ulega rozmiękczeniu i fermentacji pod wpływem drobnoustrojów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Żmijka

  Urządzenie do oddzielania nasion kulistych od podłużnych oraz sortowania nasion kulistych wg ciężaru na podstawie szybkości toczenia się po blaszanej pochylni spiralnej,nawiniętej na pionowy maszt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwięzłość gleby

  Siła zespalająca ze sobą poszczególne cząstki gleby. Określa się ją sondąglebową. Na ogół z.g. zwiększa się wraz ze wzrostem jej gęstości i zmniejszeniem wilgotności. Z.g. powyżej 2,5 MPa powoduje zahamowanie wzrostu korzeni większości roślinuprawnych i utrudnia uprawę mech.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoometria

  Część składowa nauk zootechnicznych zajmująca się pomiarami zwierząt gospodarskich.Celem pomiarów zoometrycznychjest wykazanie proporcji budowy ciała pozwalające w sposób obiektywny ocenićpokrój zwierzęcia. Mierzenie cech pokrojowychumożliwia śledzenie i analizę prawidłowości wzrostu zwierzęcia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /1 122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zraz

  Jednoroczny, zdrewniały odcinek pędu z kilkoma pączkami szlachetnej rośliny drzewiastej, szczepiony na podkładce w celu otrzymania szczepu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwarcie rzędów

  Zetknięcie się roślin sąsiednich rzędów, (np. buraka, ziemniaka) powodujące zakrycie międzyrzędzi, co utrudnia ich pielęgnowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta hodowlane

  Młode zwierzęta przeznaczone do rozpłodu, pochodzące po rodzicach wpisanych do ksiąg zwierząt zarodowych,ale nie zapisane jeszcze do ksiąg oraz nie sprawdzone pod względem użytkowości ze względu na młody wiek.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /221

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwierzęta zarodowe

  Dorosłe zwierzęta pochodzące po przodkach o wysokiej wartości hod., wpisane do księgi zwierząt zarodowych,wyróżniające się dobrym stanem zdrowia,prawidłową budową, wysoką użytkowością i sprawdzoną zdolnością przekazywania tych cech potomstwu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zoochoria, zwierzęcosiewność

  Rozprzestrzenianie się diaspor za pośrednictwem zwierząt,gł. ptaków, ssaków i mrówek. Nasiona i owoceroślin mogą przyczepiać się do sierści i piórzwierząt za pomocą licznych kolców, włoskówi haczyków (egzozoochoria); typowym przykłademsą owoce łopianu, rzepienia, przytulii,uczepu, rzepiku.

  Niektóre...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /614

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zimotrwałość

  Stopień odporności roślin ozimych i wieloletnich na niesprzyjające czynniki w okresie zimowym, takie jak niska temp.,nadmierne opady śniegu, ruchy powierzchniowej warstwy gleby, wysuszające mroźne wiatry i nadmiar gromadzącej się w zagłębieniach wody. Zob. też przezimowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /LeonZ Dodano /28.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt

Do góry