Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Buraczysko

  Pole po zbiorze buraków. Glebab. jest silnie zbita i ma zniszczoną strukturę wwyniku stosowania ciężkiego sprzętu do zbiorui transportu liści oraz korzeni buraków.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bufor

  Adiuwant stosowany w celu opóźnienia degradacji chem. niektórych środków ochrony roślin poprzez obniżenie pH wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruceloza, choroba Banga

  Ch. zakaźna i zaraźliwa na tle bakteryjnym zwalczana zurzędu, dotycząca bydła (gł. z hodowli wielkostadnej),rzadziej świń i kóz. Gł. objawamichoroby są poronienia, zatrzymywanie łożysk,rodzenie się martwych lub mało żywotnychcieląt oraz mętny wyciek z dróg rodnych podczasporodu lub bezpośrednio po...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burak (Beta vulgaris)

  Dwuletnia roślina zrodziny komosowatych (Chenopodiaceae),uprawiana w wielu formach i odmianach. Wpierwszym roku wytwarza korzeń spichrzowy,a w drugim pęd kwiatowy z nasionami. Formyuprawne zaliczane są do podgatunku ssp. vulgaris,przy czym formy liściowe b. (np. boćwina)zalicza się do convar. cicla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /923

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Buforowość gleby (ang. buffer - bufor, zderzak)

  Zdolność gleby do przeciwdziałaniazmianom swego odczynu powodowanym dopływemjonów kwaśnych lub zasadowych.Wysokie właściwości b. w stosunku do kwasów mają gleby węglanowe oraz ciężkie,silnie próchniczne – niską b. charakteryzująsię gleby lekkie, ubogie w próchnicę i częścikoloidalne.

  Mała b...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bruzdowanie

  Wyorywanie głębokich (25–30 cm) bruzd umożliwiających przyspieszenieodpływu powierzchniowego, a częściowo iusunięcie nadmiernego uwilgotnienia wierzchniejwarstwy roli.

  Bruzdy powinny uchodzićdo rowów lub bruzd zbierających znajdującychsię na granicy pola. Zabieg stosuje sięprzeważnie na glebach o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /685

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bróg

  Ruchomy daszek na czterech słupachwbitych w ziemię, pod którym przechowujesię siano, zboże lub słomę. Nowocz. b. posiadająurządzenia załadunkowe i rozładunkowe oraz instalacje dosuszające zimnym lub podgrzanym powietrzem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brojlernia

  Budynek przeznaczony do tuczubrojlerów, czyli kurcząt mięsnych od pisklęciado uzyskania zaplanowanej masy rzeźnej. Powszechniestosuje się chów na ściółce. Wyposażenietechnol. b. to karmidła, poidła i wpierwszym okresie chowu kwoki elektr. Przestrzeńhali produkcyjnej nie jest podzielona naprzedziały i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /487

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Biowłóknina

  Rodzaj włókniny z wsianyminasionami roślin produkowanej z odpadówwłókien bawełnianych, wełnianych, wiskozowychi włókien chem. Runo b. zapewnia nasionomochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem,długo utrzymuje wilgoć, a po biodegradacji (1–2 lata) stanowi dodatkową warstwępróchnicy.

  B. wykorzystuje się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Brona

  Narzędzie lub maszyna do uprawy uzupełniającejlub podstawowej do głęb. 15 cm.B. stosowana jest do bronowania, spulchnianialub talerzowania roli. Wg budowy wyróżniasię następujące b.:

  1) b. chwastownik (chwastownik)– brona-zgrzebło składająca się zdługich stal. zębów połączonych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /3 088

  praca w formacie txt

Do góry