Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (COBORU)

  Naukowy instytutbranżowy z siedzibą w Słupi Wielkiej w woj.wielkopolskim. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) badanie i ocena wartościgosp. odmian roślin uprawnych: roln., warzywnych,ozdobnych i sadowniczych orazokreślanie ich odrębności, wyrównania i trwałości;

  2) rejestracja i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cep

  1. proste narzędzie do ręcznego omłotu.

  2. element roboczy bębna młócącego młocarni w postaci profilowanej, karbowanej listwy stalowej.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chelaty

  Rodzaj związków chem., w którychcząsteczki związków org. są przynajmniej dwukrotnie związane z metalem (np. chlorofil,hem). Tę właściwość wykorzystano do produkcjich. mikronawozowych. Mimo bardzodobrej rozpuszczalności – ch. dysocjują tylkow nieznacznym stopniu, stąd mikroelementystosowane doglebowo w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemigacja (ang. chemigation = ros. chemizacija chemizacja + ang. irrigation - nawadnianie)

  W ogrodnictwie, podawanie subst. chem.poprzez system nawodnieniowy. Zależnie odpotrzeb wraz z wodą do nawadniania możliwejest podawanie nawozów (fertygacja), herbicydów,insektycydów, fungicydów, nematocydówlub regulatorów wzrostu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemizacja rolnictwa

  Metoda intensyfikacji produkcji rolnej, gł. roślinnej, przez zwiększenie zużycia agrochemikaliów.

  Stosowane środki, obok skutków oczekiwanych w postaciefektów produkcyjnych, powodują równieżskutki o charakterze negatywnym. Ich ubocznedziałanie polega m.in. na zaleganiu w glebieprzez określony czas oraz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Burakochwasty

  Jednoroczne mieszańce powstałeze skrzyżowania buraka cukrowego zdzikimi jednorocznymi formami buraka Betamacrocarpa i Beta maritima, występującymina południu Europy, gdzie produkowane sąnasiona wielu odmian zachodnioeuropejskich.B., które dostały się na pole razem z materiałemsiewnym zakwitają, bez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /2 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Butonizacja

  Faza rozwojowa u zbóż, w czasiektórej zachodzi intensywny rozwój kłosa, objawiającysię nabrzmiewaniem pochwy liścia flagowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Butwienie

  Rozkład subst. org. w warunkachtlenowych przez bakterie tlenowe, które utleniajązwiązki org. w subst. gazowe (CO2, NH3)ulatniające się z gleby. Efektem b. jest niecałkowicie rozłożona subst. org., która ze względuna niską zawartość azotu nawet latami możeprzetrwać w nie zmienionym stanie. Szybkośćb...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bylina

  Wieloletnia roślina zielna, której częścinadziemne co roku obumierają, a części podziemne(kłącza, cebule, bulwy) są trwałe.Wiosną wyrastają z nich nowe pędy zielone,które kwitną i wydają nasiona.

  Rośliny te mogążyć na jednym miejscu przez wiele lat, ajednocześnie rozmnażać się z nasion. B...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ca

  W gleboznawstwie, akumulacja węglanuwapnia. Stosuje się w połączeniu z różnymipoziomami gł., przejściowymi i podpoziomamioraz warstwami glebowymi, np. Cca.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt

Do góry