Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Ciągnik przegubowy

  C. kołowy składający sięz dwuczęściowej ramy, połączonej przegubemo dwóch stopniach swobody, który umożliwiazmniejszenie promienia skrętu c.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chów przemysłowy

  Ch. charakteryzujący siędużą koncentracją zwierząt oparty przeważniena paszach z zakupu (koncentraty paszowe,preparaty hormonalne, konserwanty, antybiotyki),nastawiony na maksymalną wydajnośćzwierząt.

  Dzięki skomasowanej produkcjich.p. umożliwia daleko idącą mechanizację iautomatyzację procesów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciągnik przeliczeniowy

  Umowny wskaźnikdo określania wyposażenia energet. w mech.siłę pociągową, odpowiadający mocy silnika c.równej 18,4 kW.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chów wsobny

  1. metoda w hodowli roślinmająca na celu ograniczenie zmienności genotypowejprzez samozapłodnienie lub krzyżowanieosobników blisko spokrewnionych.

  2. → kojarzenie krewniacze

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciągnik rolniczy

  Środek transportowy do poruszaniai napędu maszyn i narzędzi rolniczych.C.r. wyposażony jest w podnośnik hydraulicznyi układ zawieszenia narzędzi, służącedo podnoszenia narzędzi zawieszanych wpołożenie transportowe i do opuszczania ich wpołożenie robocze. Wał odbioru mocy umożliwiasprzęganie c. z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chów zwierząt

  Zespół zabiegów (żywienie, pielęgnowanie, opieka zdrowotna i in.) zapewniających utrzymanie zwierząt gospodarskichw celu uzyskania od nich określonych produktów (mleka, mięsa, jaj, wełny itp.),pracy lub innych korzyści natury pozagospodarczej.

  Ch.z. w gospodarstwach ekol. odbywasię w budownictwie ekol. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz bordoska

  Fungicyd pochodzenia nieorg.,otrzymywany w wyniku reakcji siarczanumiedzi z wodorotlenkiem wapnia. Najczęściej przygotowuje się ją w drewnianej beczce, gasząc0,5 kg wapna palonego i rozcieńczając zwodą do 50 l.

  W oddzielnym niemetalowympojemniku rozpuszcza się 1 kg rozdrobnionegokrystalicznego siarczanu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chwasty

  Rośliny niepożądane, konkurujące zroślinami uprawnymi na polach, łąkach, wogrodach, lasach itp. Niewątpliwą przewagęnad roślinami uprawnymi daje ch. ich dużapłodność. Niektóre gatunki wydają po kilkanaścielub kilkadziesiąt tysięcy nasion z jednejrośliny. Liczne gatunki wieloletnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /2 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Choroby płodozmianowe

  Stan patologicznyroślin spowodowany niewłaściwym ich następstwemw płodozmianie, prowadzący dozniżki plonów. Przyczyną ch. p. jest nadmierne nagromadzenie się patogenów chorób grzybowych,szkodników lub szkodliwych związkóww glebie pozostałych po przedplonie. Doch.p. należą: wykoniczynienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecz robocza, ciecz użytkowa

  C. w postaci roztworu, emulsji lub zawiesiny, zawierająca chem. środek ochrony roślin, służąca do opryskiwania roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013 Znaków /125

  praca w formacie txt

Do góry