Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Diafanoskop

  Aparat do prześwietlania nasiontraw ułatwiający oddzielenie ziarniaków pustychod pełnych. D. posiada oświetloną odspodu płytę szklaną, na której umieszcza siębadany materiał.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Depot

  Nagromadzenie się pozostałości jakiejśtrucizny środowiskowej w organizmie, np.DDT w tkance tłuszczowej człowieka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja gleby

  Pogorszenie właściwościgleby przejawiające się obniżeniem jej aktywnościbiol. i urodzajności, wskutek czegozmniejsza się produkcja roślinna, pogarszajakość plonów i następują niekorzystne zmianyprzyr. walorów w krajobrazie.

  W wyniku obniżenia lub utraty swoich wartości użytkowychgleby zdegradowane...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Desykacja

  Stosowanie środków chem. (desykantów)w celu wysuszenia roślin przed zbiorem.Zabieg ten ma zastosowanie na plantacjachroślin o dużej i wolno wysychającej masieliści, jak koniczyna, lucerna, rzepak, słonecznik,nasienniki buraków, ziemniaki nasadzeniaki, na 1–3 tyg. przed zbiorem. Zob.też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Degradacja środowiska

  Niszczenie elementów środowiska i jego zasobów przez działalność człowieka (degradacja gleb, lasów, wód,rzeźby terenu) albo zjawiska przyrody, zwł.klęski żywiołowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deszczowanie

  Nawadnianie pól za pomocąsztucznego deszczu, wytwarzanego przezdeszczownię. W porównaniu z innymi systemamid. stwarza najdogodniejsze warunki dopełnej mechanizacji i automatyzacji nawadnianiana dużych kompleksach gleb oraz zapewnianajoszczędniejsze dawkowanie wody inajbardziej równomierne jej rozmieszczenie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dejarowizacja

  W warzywnictwie, poddawaniezjarowizowanych roślin wys. temp. Roślinytakie nie wytwarzają pędów kwiatostanowych.Zdejarowizowane mogą ulegać ponownej jarowizacji (rejarowizacji). Przechodzenie od fazy generatywnej do wegetatywnejmoże następować nawet 5-krotnie. D. jest wykorzystywana np. w produkcji kapusty...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dawka polewowa

  Ilość wody wyrażona wmm lub m3/ha doprowadzona podczas jednegonawodnienia. D.p. i zapas wody w glebienie powinny przekraczać granicznej pojemnościwodnej gleby, w przeciwnym razie nadmiarwody niewykorzystany przez roślinyzasili wodę gruntową lub spłynie do sieci rowów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /284

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Deszczownia

  Urządzenie mech. rozpylającewodę w postaci sztucznego deszczu, służącedo powierzchniowego nawadniania uprawpolowych i warzywnych, sadów, winnic, łąkitp. D. składa się z pompowni, sieci wodociągówdoprowadzających i rozprowadzającychwodę oraz odpowiednich zestawów zraszaczypracujących pod ciśnieniem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /616

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dekornizacja, odrożenie

  Usunięcie rogów,stosowane gł. u bydła, w celu zapewnieniabezpieczeństwa personelowi obsługującemuzwierzęta oraz uniknięcia pobodzenia innychzwierząt. D. u bydła dorosłego i młodzieżystarszej jest zabiegiem trudnym i skomplikowanym,dlatego też usuwanie zawiązków rogów przeprowadza się u cieląt w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt

Do góry