Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Diaspora

  Każda część rośliny (zarodniki, nasiona,owoce, cebule, rozmnóżki) służąca do rozprzestrzeniania się, która po oddzieleniu sięod rośliny macierzystej rozwija się w nowy organizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dmuchawa

  Urządzenie do pneumatycznego transportu materiałów sypkich (np. ziarna) lubobjętościowych (np. słoma, siano); materiał przenoszony jest prądem powietrza w rurociągu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /180

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diploid

  Osobnik mający w komórkach somatycznych normalną, tj. podwójną liczbę chromosomów (2n), wniesione do zygoty w wynikuzlania się dwóch haploidalnych gamet.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /186

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dobra praktyka ochrony roślin

  Przyjęte w danym kraju i potwierdzone poprzez autoryzowanąrejestrację zalecenia i zapisy bezpiecznegostosowania środków ochrony roślinz uwzględnieniem lokalnych warunków orazprodukcji, przechowywania, przetwórstwaspoż., a także przygotowalni pasz prowadzącedo efektywnego i bezpiecznego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długopędy

  W sadownictwie, pędy drzewa,których przyrost roczny nie jest mniejszy niż 20 cm. D. tworzą liście, tylko wyjątkowo pąkikwiatowe. Dla d. charakterystyczne są długie międzywęźla, czyli odległości między liśćmi ipąkami. Zob. też krótkopędy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diafototropizm

  Rodzaj fototropizmu polegającyna ustawianiu blaszek liściowych prostopadledo padającego światła z równoczesnym wygięciem całej rośliny.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diageotropizm

  Rodzaj plagiogeotropizmu polegającego na wzroście organów rośliny (np.kłączy, rozłogów) pod kątem prostym w stosunkudo kierunku siły ciążenia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Diapauza

  Okresowe wstrzymanie procesów życiowych (rozwoju, wzrostu, rozmnażania) pod wpływem niesprzyjających warunków środowiska, np. chłodu, suszy, umożliwiające organizmom przetrwanie takich okresów.Zjawisko to występuje gł. u owadów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detektor rui

  Zbiorniczek z tuszem przytwierdzony do górnej partii zadu samicy, który ulega rozgnieceniu znacząc samicę w okresie jej osbkakiwania przez inne zwierzęta.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Detergenty (łac. detergere - ścierać, wyczyszczać)

  Syntetyczne środki obniżające napięciepow., o właściwościach myjących, nieobojętne dla zdrowia. Mogą wywoływać m.in. alergie,a niektóre z nich są rakotwórcze. Trudno ulegająrozkładowi i są silnie eutrofizujące (stanowiąpodstawowe źródło fosforu w ekosystemachwodnych).

  Niektóre starsze d. nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /655

  praca w formacie txt

Do góry