Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Dołownik

  1. narzędzie z obrotowymi łopatkamido wykonywania dołków przy ręcznymsadzeniu ziemniaków.

  2. w sadownictwie,miejsce, w którym przetrzymuje się drzewkaprzed sprzedażą, zabezpieczające ich systemkorzeniowy przed przesychaniem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojarnia, hala udojowa

  Pomieszczenie przeznaczone wyłącznie do doju, wyposażone wstacjonarne urządzenia udojowe o wysokimstopniu mechanizacji i automatyzacji czynnościzwiązanych z dojem. W ustalonych porachdnia poszczególne grupy krów przepędza siędo poczekalni przedudojowej, z której zwierzętaw grupach bądź indywidualnie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalne dzienne pobranie (ADI)

  Maksymalna dawka subst. chem., która może byćcodziennie pobierana wraz z pożywieniem iwodą pitną w ciągu całego życia człowiekabez dostrzegalnego ryzyka zdrowotnego.

  Wartości ADI podawane są w mg/kg masyciała człowieka i obejmują ogólną ilość subst.,która może wniknąć do organizmu z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzałość

  Stan osiągnięcia pełni rozwoju organizmu.

  1. W produkcji roślinnej wyróżniasię następujące rodzaje d.:

  1) fizjologiczna –stan rozwojowy rośliny, kiedy ustają jej funkcjeżyciowe; przejawia się to zamieraniem liścioraz ograniczeniem produkcyjności rośliny;

  2) mleczna (zielona) – stan dojrzałości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /2 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doświadczalnictwo rolnicze

  Całokształt prac naukowo-badawczych prowadzonych w różnorodnych,specjalistycznych zakładach doświadczalnychlub gospodarstwach produkcyjnych.Celem d.r. jest podnoszenie efektywnościrolnictwa, np. poprzez zwiększenie plonów,podnoszenie ich jakości, zwiększeniewydajności pracy oraz obniżenie kosztów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dojrzewanie pożniwne

  Okres spoczynku, jakiprzechodzą nasiona po osiągnięciu dojrzałościpełnej i oddzieleniu się od rośliny macierzystej,tzn. po zbiorze. W czasie tego okresunagromadzone inhibitory ulegają rozłożeniu, atym samym nasiona uzyskują dojrzałość fizjol.,charakteryzującą się pełną gotowością do kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Długowieczność nasion

  Czas, w ciągu któregodojrzałe nasiona przechowywane w sprzyjających warunkach, zachowują zdolność kiełkowania.D. n. gospodarcza to czas, w którymnasiona zachowują żywotność w granicach określonych Polską Normą.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłuto

  1. element roboczy głębosza.

  2. wąski ząb ciężkiego kultywatora służący do głębokiego spulchniania roli.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /116

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłuto pasieczne

  Stal. płaskownik grub. ok.4 mm, ze spłaszczonymi, rozszerzonymi i zaostrzonymi końcami, służący do rozdzielania połączonych kitem elementów, zeskrobywaniaz ramek kitu pszczelego i wosku itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dłutowanie

  1. wzruszanie roli wąskimi zębami ciężkiego kultywatora na głęb. 20–25 cm wuprawie podstawowej.

  2. spulchnianie międzyrzędzi, np. buraków cukrowych, na głęb. 6–8 cm pielnikiem wyposażonym w sztywne zęby (dłuta) w celu napowietrzenia gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt

Do góry