Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Ekspozycja

  1. → wystawa.

  2. poddanie działaniujakiegoś czynnika, np. środka ochronyroślin. Ze względu na sposób przenikania pestycydu do organizmu wyróżnia się e.:

  1) dermalną (przenikanie przez skórę);

  2) inhalacyjną (wchłanianie przez drogi oddechowe);

  3) doustną (wchłanianie przez usta);

  4) przez oczy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekotrofologia

  Nauka o żywieniu człowiekaproduktami uzyskanymi z roślin i zwierząt,którym zapewniono warunki egzystencjizgodnie z ich fizjol. potrzebami, występującymiw środowisku naturalnym.

  E. zakłada paradygmat naturalności odżywiania i funkcjonowaniaorganizmu ludzkiego, realizowanyprzez kontakt organizmu człowieka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekonometria rolnicza, agroekonometria

  Nauka zajmująca się badaniem ilościowychprawidłowości w zjawiskach ekon. w rolnictwieza pomocą metod matematyczno-statystycznych. E.r. zajmuje się ustalaniemprodukcyjnych reakcji rolnictwa na bodźcerynkowe oraz kształtowaniem się popytu i cenna produkty rolne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /270

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekoturystyka

  1. turystyka w małych grupachdo miejsc przyrodniczego i kulturowego zainteresowaniabez zaśmiecania środowiska.

  E.jest turystyką zrównoważoną, godzącą interesyturysty pragnącego przebywać w środowiskuprzyr. jak najmniej zdegradowanym i udogodnieniacywilizacyjne, jak drogi, hotele itp.

  2.ekoagroturystyka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekopedologia

  Jeden z nowocz. kierunkówgleboznawstwa rozpatrujący i klasyfikującygleby przede wszystkim pod względem ichfunkcji w ekosystemach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekotyp

  Populacja gatunku, która w odpowiedzina specyficzne warunki siedliskowe rozwinęłaodrębną budowę morf. lub charakteryzujesię inną fizjologią. Cechy te są utrwalonei nie zanikają w innych warunkach siedliskowych.Przykładem może być e. tymotki łąkowejuprawiany na gruntach ornych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekorozwój, rozwój zrównoważony

  Koncepcja rozwoju społ.-gosp. uwzględniająca uwarunkowaniaprzyr. i zakładająca ochronę podstawowychprocesów ekol. E. zakłada, że poprawa,a przynajmniej niepogarszanie stanuśrodowiska jest jednym z ważniejszych czynnikówwarunkujących rozwój ekon. Innymistotnym założeniem e. jest uznanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /1 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekranowanie

  Zabieg agromelioracyjny polegającyna utworzeniu w glebie piaszczystej nagłęb. 0,6–0,7 m słabo przepuszczalnej warstewkiiłu lub asfaltu o grub. kilku mm, nadktórą zatrzymuje się i gromadzi przesiąkająca woda opadowa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /237

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekosystem

  Fragment przyrody (np. las, staw)stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodziwymiana między jej częścią żywą –biocenozą, a nieożywioną – biotopem. Jest tozamknięty układ ekol., który z zewnątrzotrzymuje tylko energię promienistą Słońca.

  E.jest podstawową jednostką w ekologii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekspandowanie (łac. expandere - rozszerzać, rozdymać)

  Preparowanie termoplastyczne paszytreściwej w temp. 140 °C przez czas krótszyniż 7 sek. połączone z nagłym jej wypuszczeniemna zewnątrz przez odpowiednio regulowanekanały rozszerzające, w wyniku czegonastępuje m.in. rozerwanie łańcuchów skrobiowychw cząsteczkach składników paszy.

  W wyniku e...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /654

  praca w formacie txt

Do góry