Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Entomofauna

  Wszystkie owady, których gatunki występują w danym czasie na określonymobszarze i są dla niego charakterystyczne,np. e. lasu, e. łąki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Emulgator

  W ochronie roślin, subst. powierzchniowoczynna (obniżająca napięcie powierzchniowe) dodawana do preparatu wcelu stabilizowania zawiesin i mieszanin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Endemity

  Rośliny lub zwierzęta występującewyłącznie na określonych siedliskach. Powstajązwykle wskutek izolacji geograficznej, np.na wyspach. Przykładem e. jest brzoza ojcowskalub ostróżka tatrzańska.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia kiełkowania

  Procentowa liczba nasionkiełkujących normalnie w określonychprzepisami warunkach i czasie, charakterystycznymdla masowego kiełkowania danegogatunku. Wg Polskiej Normy e.k. oblicza siępo dniach: proso, koniczyna biała, koniczyna szwedzka, koniczyna perska, gorczyca, rzepak,brukiew, rzepa, kapusta – 3...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /645

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Enklawa gruntowa

  Obszar gruntów o określonymcharakterze użytkowania lub władania,otoczony ze wszystkich stron gruntami o innym charakterze użytkowania lub władania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroejakulacja

  Wywoływanie ejakulacji pod wpływem impulsów prądu elektr. Metodata jest stosowana podczas pobieranie nasieniaw razie niemożliwości wykonania przez samcaskoku kopulacyjnego, np. w przypadku chorobykończyn (u buhajów i tryków) lub gdysamce trudno reagują na zabieg masowania(u drobiu). E. polega na wprowadzeniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elektroejakulator

  Urządzenie elektr. zbudowanez transformatora i opornicy suwakowejpozwalającej na stopniowe zmiany natężeniaprądu elektr., które łączy się z dwubiegunowąelektrodą wprowadzaną do prostnicy lub kloakisamca podczas elektroejakulacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy zmianowania

  Rośliny lub grupy roślin o podobnych wymaganiach przedplonowychi zastawiające roślinom następczymstanowisko o zbliżonej wartości. Wyróżnia sięnastępujące e.z.: okopowe, zboża ozime, zbożajare, strączkowe, motylkowe drobnonasienne,przemysłowe, pastewne jednoroczne, plonywtóre, międzyplony, ugór...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ekstensyfikacja rolnictwa

  Podnoszenie produkcjirolnej poprzez zmniejszanie nakładów iśrodków materiałowych na jednostkę pow.użytków rolnych lub sztukę zwierzęcia. Większae.r., szczególnie poprzez zmniejszenie stosowanianawozów miner. i środków ochronyroślin, może prowadzić do zmniejszenia produkcjigazów cieplarnianych. E.r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elewator

  Duży magazyn zbożowy wyposażony w urządzenia do mech. przenoszenia, wietrzenia,suszenia, sortowania i ważenia ziarna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /18.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt

Do góry