Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Orientacyjny bilans żywności na świecie i w Polsce

  Głównymi źródłami surowców roślinnych i zwierzęcych, wykorzystywanymi w produkcji żywności na świecie, są: rolnictwo łącznie z ogrodnictwem, a w dalszej kolejności zasoby mórz i wód śródlądowych oraz produkty pochodzenia leśnego. Niewielkie stosunkowo ilości żywności są obecnie produkowane przez...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces technologiczny i proces produkcyjny

  Procesem technologicznym nazywa się ciąg operacji i procesów jednostkowych, następujących w określonej sekwencji czasowej, począwszy od chwili odbioru surowca do chwili otrzymania gotowego produktu (rys. 1.3).

  Proces produkcj i określa się najogólniej jako działalność ludzką przystosowującą zasoby i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zbiór albo sprzęt ziemiopłodów

  Ma on również wpływ na wysokość i jakość plonów. Ważne są tu takie czynniki, jak odpowiedni termin zbioru roślin oraz sposób wykonywania sprzętu. Od terminu zbioru, a więc od dojrzałości roślin, zależy ich przydatność do konsumpcji lub przerobu, ogólna masa zebranego surowca oraz zawartość w nim...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 121

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnicza produkcja żywności i jej główne czynniki

  Rolnictwo jest jedną z podstawowych dziedzin gospodarki, której głównym celem jest dostarczenie żywności albo bezpośrednio do konsumpcji, albo po przetworzeniu w zakładach przemysłu spożywczego.

  Podobnie jak technologia żywności, tak i rolnictwo mogą być różnie rozumiane ze względu na jego zakres. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /8 986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki ekonomiczne organizacyjne i polityczne

  Do czynników tych należą:

  1.    Ceny za artykuły rolne - powinny one zapewniać opłacalność produkcji i stymulować ją w odpowiednim kierunku.

  2.    Zbyt i formy skupu - powinny one warunkować łatwą sprzedaż. Sprzedaż ta może odbywać się na wolnym rynku albo w ramach umów kontraktacyjnych, w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki techniczne i agrotechniczne

  Czynniki techniczne można by podzielić na dwie grupy:

  -    czynniki wchodzące w skład zaplecza technicznego i infrastruktury wsi -budynki i maszyny rolnicze, środki transportu, energia elektryczna, wodociągi, kanalizacja, paliwa, smary, telefony itp.,

  -    czynniki bezpośrednio związane z produkcją...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czynniki humanistyczne

  Są to czynniki natury subiektywnej i socjologicznej, mające duże znaczenie w produkcji nie tylko rolniczej. Można do nich zaliczyć: wiedzę zawodową, doświadczenie zawodowe zdobywane w czasie pracy w produkcji rolniczej, uzdolnienia do kierowania nowoczesnym gospodarstwem rolnym, zamiłowanie do zawodu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 136

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwalifikowane nasiona siewne i sadzeniaki

  Nowoczesna uprawa roślin opiera się w dużym stopniu na stosowaniu kwalifikowanego materiału siewnego i sadzeniaków. Produkcja tego materiału jest wielostopniowa. W krajach wysoko rozwiniętych (np. w Niemczech) produkcją tą zajmują się specjalne przedsiębiorstwa hodowlane, współpracujące z instytutami...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasoby wód słodkich i morskich oraz ich wykorzystanie jako źródła żywności

  Ogólna powierzchnia mórz i oceanów wynosi 361 min km2 i stanowi 71% ogólnej powierzchni globu ziemskiego (510 min km2). Woda morska zawiera wszystkie składniki chemiczne potrzebne do rozwoju roślin, a ponadto dociera do niej ponad 70% energii słonecznej, którą otrzymuje Ziemia. Nic więc dziwnego, że morza i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 022

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie roślin

  Trudno wyobrazić sobie dzisiaj wysokie plony w rolnictwie bez systematycznego zasilania gleby w składniki mineralne i korygowania jej kwasowości. Nawożenie naturalne w postaci obornika i kompostu jest niewystarczające i przy wysokich plonach rośnie zapotrzebowanie na nawozy sztuczne. Zużycie ich ogółem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /815

  praca w formacie txt

Do góry