Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Fillery

  Tymczasowe drzewa owocowe tego samego gatunku, co drzewa stałe, zagęszczające sad. F. są wycinane, gdy drzewa stałe rozrosnąsię.

  Sadzi się je w celu jak najwcześniejszego uzyskania dużych plonów z młodegosadu. Zastosowanie f. jest uzasadnione tylkowówczas, gdy wchodzą one bardzo wcześniew okres...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fe

  W gleboznawstwie, iluwialna akumulacja żelaza; stosuje się do poziomu gł. B w glebach bielicowych i bielicach, np. Bfe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fantom

  Imitacja samicy ze sztuczną pochwą do pobierania nasienia od samca. Pobranenasienie przeznaczone jest do sztucznego unasienniania.Zob. też prowokator.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Feromony

  Wydzielane przez zwierzęta dośrodowiska związki chem., na które reagują osobniki tego samego gatunku odpowiednim zachowaniem się lub rozwojem. Wyróżnia się f.:

  1) płciowe, najczęściej wydzielane przezsamice, (np. u korników, mola ubraniowego,trzmiela), wabiące samce do kopulacji;

  2) alarmu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenologia

  Nauka badająca zależności międzysezonowymi zmianami pogody i warunkówklim. a terminami okresowych zjawisk w życiuorganizmów, np. pory zakwitania roślin,opadania liści. W obrębie f. można wyróżnić:

  1) fitofenologię, zajmującą się obserwacjamiokresowych zjawisk występujących podczasrozwoju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /448

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FAO (ang. Food and Agriculture Organization)

  Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwabędąca agendą ONZ, z siedzibą w Rzymie.Zadaniem FAO jest popieranie rozwoju gospodarki rolnej i podnoszenie poziomu wyżywienia ludności na całym świecie, gł. w krajach rozwijających się.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fertygacja (ang. fertigation = fertilization - nawożenie + irrigation - nawadnianie)

  W ogrodnictwie, nawadnianie kroplowe z równoczesnymnawożeniem. Celem f. jest podawanieza pomocą specjalnych dozowników pożywkinawozowej bezpośrednio do aktywnej strefy systemu korzeniowego.

  Podstawową zaletą tej techniki nawożenia jest dokładność irównomierność podawania pożywki. Nawozydostarczane są...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /973

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenometria

  Dział fenologii obejmujący wszystkie zjawiska żywych roślin, które możnazmierzyć. Za pomocą systematycznychpomiarów przyrostu pow. liści, obj. owoców,dł. źdźbeł, kłosów i in. organów śledzi sięwpływ przebiegu pogody na tempo rozwoju i wzrostu plonów roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Farinotom

  Przyrząd służący do przecinaniaziaren w celu określenia ich mączystości iszklistości. Przecina się jednocześnie 50 ziareni podaje w odsetkach liczbę ziaren mączystych,półszklistych i szklistych. Przekrój ziarenmączystych jest kredowobiały, matowy; ziarnate mają większą zawartość skrobi.

  Ziarna...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fenotyp

  Zespół cech zewn. organizmu stanowiącychwynik współdziałania genotypu iśrodowiska. Zob. też genotyp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt

Do góry