Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Fitoklimat

  Mikroklimat panujący w nadziemnej części szaty roślinnej i w strefie korzeniowejroślin. Warunki termiczne f. zależą odgatunku i fazy rozwojowej roślin oraz związanejz tym struktury łanu (wys. i gęstości roślin,ilości i sposobu ułożenia liści, rozmieszczeniapędów bocznych).

  Różnice między temp...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitostymulacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającejna pobudzaniu mikroorganizmów do metabolizowania zanieczyszczeń przez roślinyw strefie korzeniowej (w wodzie lub glebie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitomelioracja, melioracja fitotechniczna

  (gr. phytón - roślina + łac. melioratio - ulepszenie) wprowadzanie zalesień, zadrzewień lubuprawa roślin specjalnych (np. chmielu) wcelu zmiany naturalnych czynników niekorzystnychdla uprawy roli i roślin, albo przyrekultywacji gruntów.

  F. zmniejszają amplitudę wahań temp. powietrza, prędkość i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 404

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitocenoza

  Roślinna część biocenozy. Zespółróżnych roślin w środowisku o określonymskładzie, np. las, łąka. Każda f. podlega powszechnemuw przyrodzie prawu przemiany, awięc powstaje, rozwija się i przemija lub przekształcasię w inne. Tempo jak i zakres tychzmian zależy zarówno od czynników abiotycznych,jak i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitotoksyczność

  Toksyczne działanie subst.chem., np. pestycydów zastosowanych wnadmiernej dawce lub w niewłaściwej fazierozwojowej rośliny uprawnej lub zanieczyszczeńpowietrza (SO2, HF, NH3, NO, NO2, popiołylotne, pyły z cementowni, pyły metaliczne)na rośliny. Objawami zewn. f. jest pojawieniesię oparzeń, nekroz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoncydy

  Subst. roślinne, np. cebuli, czosnku,jałowca, czeremchy, o selektywnym działaniuhamującym lub zabójczym dla drobnoustrojów chorobotwórczych. Zob. też allelopatia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitodegradacja

  Rozkład zanieczyszczeń wewnątrztkanek roślinnych pod wpływem wytwarzanychprzez rośliny enzymów, które katalizują procesy degradacji. Przykładem jest nitroreduktaza rozkładająca środki wybuchowe,dehologenaza – organiczne chlorowcopochodne,nitrylaza – herbicydy, fosfataza – organicznefosforany, peroksydaza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitopatologia

  Nauka o chorobach roślin wywoływanychprzez grzyby, wirusy, promieniowce,bakterie oraz o chorobach pochodzeniafizjol. Do zadań f. należy badanie objawówchorobowych, jako wyniku procesu chorobowego,badanie przyczyn chorób i warunków,w jakich powstają choroby roślin, i wreszcieopracowywanie oraz podawanie metod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoekstrakcja, fitoakumulacja

  Rodzaj fitoremediacji polegającej na pobieraniu zanieczyszczeń(zwł. pierwiastków śladowych) zgleby przez korzenie, ich kumulacji w tkankachorganów nadziemnych oraz ich wynoszeniuwraz z plonem.

  Do roślin wykazującychbardzo wysokie zdolności akumulacjizanieczyszczeń (hiperakumulatorów) zaliczasię: wierzba...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fitoremediacja

  Technologia oczyszczania środowiska (gleby, wód gruntowych i powierzchniowych,osadów ściekowych i powietrza),która wykorzystuje ponadprzeciętnezdolności niektórych gatunków roślin do akumulacjisubst. zanieczyszczających lub do ichdegradacji. W skład f. wchodzą: fitoekstrakcja,fitostabilizacja...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry