Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Genetyka

  Nauka o zmienności i dziedziczności u organizmów żywych, stanowiąca bazęhodowli roślin i zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotodegradacja

  Rozpad związków chem. podwpływem światła słonecznego. F. środkówochrony roślin, mogąca następować na liściach,na pow. gleby lub w powietrzu, prowadzido zmniejszenia ich toksyczności. Czynnikamiwpływającymi na f. są: intensywnośćnasłonecznienia, rodzaj gleby, forma użytkowaoraz chem...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjografia

  Przyrodniczy opis terenu, obejmujący geologię, geomorfologię, sieć wodną,klimat, gleby, roślinność i świat zwierzęcy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotoperiodyzm

  Zależność rozwoju organizmów od okresu światła i ciemności (dł. dnia inocy). Zbyt krótki okres ciemności powoduje,że rośliny krótkiego dnia (np. kukurydza, dynia,soja, słonecznik, konopie, tytoń) nie wydająpędów kwiatowych.

  Takie same zakłóceniawystępują u roślin długiego dnia (np.ziemniaka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia

  Nauka o czynnościach życiowych żywych organizmów. W miarę rozwoju badańwyodrębniono z niej wiele działów, np. f.zwierząt, f. roślin, f. człowieka, f. patologiczna,a także f. żywienia, pracy, sportu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fotosynteza

  Podstawowy proces życiowy roślin zielonych, polegający na przyswajaniudwutlenku węgla i wytwarzaniu węglowodanówprzy udziale energii słonecznej. Proces f.ma ogromne znaczenie – wytwarzane bowiemsubst. są podstawą egzystencji wszystkich istotżywych.

  W związku z tym, że f. jest gł. syntezącukrów, ujmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia roślin, fitofizjologia

  Nauka o procesachżyciowych zachodzących w roślinachoraz funkcjach spełnianych przez różne ichorgany. Zajmuje się badaniem takich zjawisk,jak odżywianie, oddychanie, przemiany związaneze wzrostem, ruchy roślin, gospodarkawodna i in. F.r. jest podstawową nauką agrobiologiczną,która przekazuje naukom...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fototaksja

  Ruch swobodny organizmu zorientowanyw stosunku do źródła światła.Ruch ten może być skierowany ku źródłuświatła (f. dodatnia) lub w kierunku przeciwnym(f. ujemna). Dzięki f. organizm możedotrzeć do miejsca z najbardziej dogodnymi dla niego warunkami świetlnymi. Zob. też taksje.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fizjologia zwierząt

  Nauka badająca mechanizmyczynnościowe ustrojów zwierzęcych wzależności od zmieniającego się środowiskawewn. i zewnętrznego. Efekty produkcyjnezależą od norm fizjol. (wartości stosowanychpasz i warunków utrzymania zwierząt). Duży rozwój nauk fizjol. oraz konieczność szerszego przedstawienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fototropizm

  Zjawisko wyginania się organów rośliny pod wpływem kierunkowego oświetlenia.Organ może wyginać się ku źródłu światła (f. dodatni), w kierunku przeciwnym (f. ujemny) lub pod określonym kątem (f. transwersalny). Zob. też tropizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt

Do góry