Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Fumigacja, gazowanie

  Poddawanie roślin,gleby lub materiału roślinnego, a także całychpomieszczeń (szklarnie, magazyny) działaniutoksycznych par i gazów (fumigantów). Do f.używa się środków w formie gazów sprężonych,granulatów, proszków lub roztworów.Muszą one charakteryzować się możliwościąprzechodzenia w stan gazowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geotropizm

  Utrzymywanie przez rośliny określonego położenia względem przyciągania ziemskiego, np. korzenie rosnące pionowo dodołu (g. dodatni), a łodyga pionowo do góry(g. ujemny). Zob. też tropizm.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ganasze

  W zootechnice, zewn. część szczęki dolnej pokryta mięśniem żuchwowym. G.nadają charakterystyczny wygląd głowie.Mocne g. ułatwiają pobieranie i rozdrabnianiepokarmu. U koni typu wierzchowego nie powinnyone być zbyt szerokie, gdyż wystając wkierunku szyi utrudniają nachylenie głowy –ganaszowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fumiganty

  Subst. lub ich mieszaniny emitującegazy, pary lub dymy, przeznaczone do niszczenia owadów, bakterii lub gryzoni. Zob. też fumigacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek (łac. species)

  Podstawowa jednostkaw systematyce roślin i zwierząt. Jest to zbiórwszystkich osobników charakteryzujących siępodobną budową i jednakowym przebiegiemfunkcji życiowych oraz zdolnością do krzyżowaniasię w warunkach naturalnych wyłączniemiędzy sobą i wydawania potomstwa zdolnegodo dalszego rozrodu. G...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fungicydy

  Chem. środki stosowane do zwalczania chorób grzybowych roślin oraz pozarolnictwem: w budynkach, na torach kolejowychitp. W zależności od sposobu działaniana organizmy pasożytnicze można je podzielićna następujące grupy:

  1) f. ochronne (profilaktyczne,czyli zapobiegawcze), niszczące lubhamujące rozwój...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /1 386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gatunek gleby

  Najniższa jednostka podziału gleb określana na podstawie uziarnienia utworu glebowego całego profilu, np. glina lekka,piasek gliniasty lekki, pył ilasty.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Fuzarioza kłosów

  Grzybowa choroba zbóżporażająca kłosy, powodowana przez wielegrzybów z rodzaju Fusarium i Microdochiumnivale (dawniej Fusarium nivale). Zwalczanie f.k. polega na profilaktycznym stosowaniufungicydów przed spodziewanymi opadamideszczu lub bezpośrednio po infekcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Generyk

  W ochronie roślin, subst. aktywna, naktórą skończyła się ochrona patentowa i produkowany jest przez wiele koncernów chem.Przykładem g. jest glifosat, z którego firma Monsanto produkuje oryginalny herbicyd Roundup.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  G

  W gleboznawstwie, cechy glejowe lub poglejowe,odzwierciedlające okresową nadmierną wilg., spowodowaną wodami opadowymiokresowo stagnującymi nad poziomamilub warstwami trudno przepuszczalnymi lub wich obrębie, np. Eg, Bg, Cg.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Halina Dodano /19.03.2013 Znaków /230

  praca w formacie txt

Do góry