Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Rzepak

  Rzepak {Brassica napus oleifera) i rzepik {Brassica rapa oleifera) należą do rodziny krzyżowatych (Cruciferae). Są to rośliny ozime i jare, uprawiane w klimacie umiarkowanym. Istnieje wiele odmian rzepaku i rzepiku, z których otrzymuje się oleje o różnym składzie. W Polsce są uprawiane głównie odmiany...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemysł spożywczy i jego rola w gospodarce żywnościowej

  Przemysł spożywczy stanowi u nas jedną z blisko dwudziestu gałęzi przemysłowych. Zgodnie z dawną „klasyfikacją przemysłu spożywczego” Głównego Urzędu Statystycznego (obowiązującą od 1971 r. do końca 1990 r.) dzielił się on na następujące branże:

  1)    przemysł chłodniczy    10) przemysł...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 067

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja i spożycie zbóż

  Ziarno zbóż botanicznie jest ziarniakiem albo owocem suchym, niepękającym, jednonasiennym, charakterystycznym dla roślin z rodziny traw (Gramineae). Do zbóż uprawnych zalicza się pszenicę, żyto, jęczmień i owies (wchodzą one do podrodziny jęczmieniowatych - Hordeae), a następnie kukurydzę, proso...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budowa i skład chemiczny ziarna zbożowego

  W ziarnie zbóż można wyróżnić pod względem botanicznym trzy elementy: okrywę, bielmo i zarodek (rys. 2.1).

  Okrywa, zwana potocznie łuską albo łupiną, stanowi ok. 8% masy ziarna. Składa się ona z okrywy owocowej (zewnętrznej), utworzonej ze ścianek zalążni i zbudowanej z 5-8 warstw komórek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wartość konsumpcyjny handlowa i technologiczna zbóż

  Zboża są surowcem do wyrobu mąki, kaszy, płatków, zbożowych koncentratów spożywczych i in. Pszenica i żyto są typowymi zbożami chiebowymi.Podstawowe wymagania jakościowe skupowanego ziarna zbóż z przeznaczeniem do przetwórstwa dotyczą takich wyróżników, jak cechy organoleptyczne ziarna (wygląd, barwa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Surowce i produkty spożywcze pochodzenia leśnego

  W dawnych czasach lasy stanowiły główne źródło żywności. Dostarczały one nie tylko mięsa z upolowanej zwierzyny, ale i owoców, np. malin, jeżyn, czarnych jagód, brusznic oraz orzechów i grzybów. Obecnie wskutek zmniejszania się powierzchni zajętej przez lasy oraz rozwoju rolnictwa, ilość żywności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melioracje rolne i wykorzystanie ścieków

  Melioracje rolne są to zabiegi techniczne i rolnicze mające za zadanie polepszenie właściwości naturalnych środowiska przyrodniczego oraz trwałego zwiększenia żyzności gleb.

  Wpływają one nie tylko na bilans wody, ale i na stosunki cieplne i powietrzne w glebie oraz na wilgotność i temperaturę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 908

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje, zakres i charakter technologii żywności

  Terminem technologia określa się dział wiedzy technicznej obejmujący metody wytwarzania (lub przetwarzania) surowców, półproduktów i wyrobów. Technologia dzieli się zależnie od rodzaju otrzymanego produktu, przerabianego surowca lub zastosowanej metody, wyróżnia się np.: technologię metali, technologię...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /9 757

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe źródła żywności

  Szybki rozwój ludności na świecie i pogłębiający się deficyt żywności, a zwłaszcza białka, zmuszają do poszukiwania nowych źródeł pożywienia. Wprawdzie można otrzymać jeszcze więcej żywności od dotychczasowego głównego jej producenta, tj. od rolnictwa, przez intensyfikację produkcji, wymaga to...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pielęgnacja roślin

  Polega ona z jednej strony na określonych zabiegach mechanicznych ułatwiających rozwój roślin, np. na okopywaniu, redleniu, przerywaniu, palikowaniu, a z drugiej strony na ochronie roślin uprawnych przed chwastami, chorobami i szkodnikami. Ocenia się, że kosztem roślin uprawnych żyje na świecie ok. 7500...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 382

  praca w formacie txt

Do góry