Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Glejobielice

  Typ gleb glejo-bielicoziemnych,które powstały z różnych, przepuszczalnych iubogich w składniki zasadowe utworów macierzystych,w miejscach o niegłębokim zaleganiu oligotroficznych wód gruntowych. Budowaprofilu: Ol–Of–Oh–Ees–Bh–Bfegg–G.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby słone

  Dział g., które do głęb. 1 m mająwarstwy zawierające nadmiar soli bardziejrozpuszczalnych w zimnej wodzie niż gips.Zasolenie ogranicza wzrost roślin, a nadmiarsodu wymiennego psuje strukturę tych g. G.s.występują w warunkach ich stałego zasalania przez wody słone, np. na wybrzeżu Bałtyku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /310

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojowica

  Mieszanina kału, moczu i wodypochodząca z obór bezściółkowych, gromadzonaw zbiornikach. Ze względu na stopieńrozcieńczenia wyróżnia się g. gęstą, zawierającąpowyżej 8% suchej masy i g. rzadką, zawierającąponiżej 8% suchej masy. G. możezastępować obornik.

  Wylewana w sposób...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Glinowanie

  Zabieg agromelioracyjny polegającyna wzbogacaniu warstwy ornej glebpiaszczystych we frakcje spławialne przeznawożenie gliną, w celu zwiększenia kompleksusorpcyjnego, zwięzłości i pojemnościwodnej gleby, poprawy trwałości struktury itp.Wtórne minerały ilaste zawarte w glinach iiłach tworzą z subst...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby sołonczakowate

  Typ g. słonych, które wstrefie korzeniowej (do głęb. 100 cm) zawierająznaczne ilości (0,5–1,5%) soli łatwo rozpuszczalnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gluten

  Subst. białkowa występująca w bielmieziarna zbóż, gł. pszenicy, która w toku przemiałułączy się z ziarnami skrobi, a podczaspęcznienia pod wpływem wody tworzy siećzatrzymującą CO2. Powstaje w procesie fermentacjiciasta, warunkując jego luźną strukturęi lekką strawność. Zawiera...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby semihydrogeniczne

  Dział obejmujący g., w których bezpośredni wpływ wód gruntowychlub silne oglejenie opadowe obejmuje dolne i częściowo środk. partie profilu glebowego.W poziomach powierzchniowych natomiastdominuje gospodarka wodna opadowa,która może być w pewnym stopniu modyfikowana znaczną wilg. głębszych części...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby płowe (lessivés) (fr. lessivage - przemywanie)

  Typ g. autogenicznych wytworzonych na obszarze Polski w klimacie umiarkowaniewilgotnym, charakteryzujących się wymyciemwęglanów, a następnie pionowym przemieszczeniemminerałów ilastych oraz częściowowodorotlenków żelaza i glinu, jak równieżniektórych form zdyspergowanych związkówpróchnicznych.

  Budowa...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby pobagienne

  Rząd g. powstałych z g.zabagnionych lub bagiennych po odwodnieniu,przerywającym proces akumulacji materiiorg. i inicjującym fazę decesji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gleby rdzawe

  Typ g. bielicoziemnych o budowieprofilu: O–ABv–Bv–C. W g. tych występujepoziom rdzawy dzięki uwolnionym wprocesie wietrzenia związkom żelaza. G.r. nienależą do urodzajnych, ponieważ odznaczająsię małą zdolnością retencji wody i niewielkązasobnością w składniki pokarmowe. Są to g.bardzo kwaśne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry