Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Graminicydy

  Herbicydy zwalczające chwastyz rodziny traw, np. perz właściwy, miotłę zbożową,owies głuchy, chwastnicę jednostronną i włośnicę zieloną. G. mają duże zastosowaniew produkcji roln. i ogrodniczej. Związane jestto z coraz większym zagrożeniem upraw przezchwasty jednoliścienne. Przykładem g...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Granice konsystencji

  Wilg. odpowiadające granicom przedziałów, w których gleba znajdujesię w określonych stanach. Wyróżnia sięg.:

  1) plastyczności (wywałkowywania) – wilg.,przy której próbka g. w czasie wywałkowywania,po osiągnięciu 3 mm, zaczyna siękruszyć na małe poprzecznie popękane odcinki;

  2) płynności –...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /692

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grądowienie

  Natlenianie środowiska glebowegowskutek obniżania się poziomów wódgruntowych i spadku wilg. powierzchniowejwarstwy gleby na terenach bez zalewów rzecznych. zjawisko to może następować nadrodze naturalnej, jak też pod wpływem działalności człowieka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grądy

  Grunty wyżej położone na stokach lub równinach ze spadem. rośliny tych siedlisk sąmezofilne i czasami mogą cierpieć na brak wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /143

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabie sprężynowe (dawniej grabiarka)

  Narzędzie konne lub ciągnikowe do zgrabianiasiana w wały. G.s. składają się z szeregu kabłąkowatychsprężystych zębów zamocowanych na wspólnej ramie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gnojówka

  Przefermentowany mocz, gromadzonyw zbiornikach. Zawiera przeciętnie 1–3% suchej masy, 0,3–0,6% N, 0,68–0,83% Ki poniżej 0,04% P. W g. przefermentowanejorg. związki azotu przekształcają się w formymineralne. G. stosowana jest jako org. nawózazotowo-potasowy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gołożer

  Całkowite ogołocenie roślin z liściprzez szkodniki. G. można obserwować np. wprzypadku masowego wystąpienia stonkiziemniaczanej, co prowadzi do spadku plonu bulw nawet o 80%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Goniometr

  W zootechnice, przyrząd do pomiarówkątów między dwiema częściami ciała(kończyn) lub nachylenia kończyny w stosunkudo poziomu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo ekologiczne

  G. rolne oparte nazasadach rolnictwa ekol. G.e. są coroczniekontrolowane przez niezależne organizacje:AGRO BIO TEST, BIOEKSPERT i PolskieTowarzystwo Rolnictwa Ekologicznego. Kontrola obejmuje następujące warunki:

  1) położenie gospodarstwa;

  2) plan produkcji i analizapłodozmianu;

  3) system nawożenia;

  4)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gospodarstwo rolne

  Określone grunty wraz zbudynkami i urządzeniami do produkcji roślinneji zwierzęcej lub tylko roślinnej, albotylko zwierzęcej. Większość g.r. uprawia roślinyi prowadzi chów zwierząt, oparty gł. owłasne zasoby paszowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry