Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Grzbiet zagonu

  Nieznaczne wypiętrzenie przebiegająceśrodkiem zagonu, powstałe wskuteknaorania na siebie pierwszych trzech lub czterech skib.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunt

  Obszar pow. ziemi wykorzystywany douprawy roślin roln. lub leśnych (użytki) albobezużyteczny (nieużytki), jak również do wznoszenia na nim budowli oraz czerpaniamateriałów do wznoszenia tych budowli.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gumoza

  Objaw choroby polegający na wyciekuz porażonych organów roślin płynnej, podobnejdo gumy, subst. zestalającej się na powietrzu.G. występuje gł. u drzew pestkowych.Jest reakcją rośliny na rany, skaleczenia, mróz lub czynniki chorobotwórcze.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /269

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruntoznawstwo

  Nauka o gruncie, czyli wierzchniej warstwie skorupy ziemskiej, ujętejz punktu widzenia geologiczno-inżynierskiego(jako podłoża pod budowle, środowisko wodonośnelub materiał do budowy nasypów).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytia

  Odm. sapropelu zawierająca rozpoznawalneszczątki org. o konsystencji org. mułujeziornego, osadzona na dnie zbiorników wodnych i wykazująca poziome warstwowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grunty orne

  Część użytków rolnych poddawana stałej uprawie mech., gł. pługiem, przeznaczona pod siew lub sadzenie roślin uprawnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gytiowiska

  Hydrogeniczne siedliska glebotwórcze z rozlewiskami o wodzie w takim stopniu natlenionej, że zachodzi w niej pełny rozkład masy roślinnej i jej przeobrażenie.Czynny udział w tym procesie bierze fauna bentosu, tworząc org. detrytus, który razem zdomieszką osadzonego węglanu wapnia lubminer. zawiesiny tworzy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grochopeluszka

  Pośrednia forma roślinystrączkowej łącząca korzystne cechy grochusiewnego i pastewnego (peluszki). G. charakteryzujesię półkarłowym wzrostem, zapewniającymodporność na wyleganie, skróconymokresem wegetacji w porównaniu z peluszkąoraz wysokim plonowaniem nasion o zwiększonej zawartości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grabie wachlarzowe

  Narzędzie ogrodn. wykonaneze stal. drutów rozłożonych w postaci wachlarza, służące do zgrabiania liści.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gradacja

  W ochronie roślin, wzrost liczebnościpopulacji szkodnika w wyniku korzystnegodla niego układu czynników ekol., do wielkościwykraczającej poza granice normalnie występującychw danym środowisku fluktuacji iprzybierającej klęski. G. jest procesem rozwijającymsię stopniowo, od kilku do kilkunastulat i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /924

  praca w formacie txt

Do góry