Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Higrofile

  Organizmy roślinne lub zwierzęce,dla których najkorzystniejszym środowiskiem są miejsca wilgotne.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Helikultura

  Fermowy wychów ślimaków odbywający się w szklarni, w której wysiano porost roślinny dostarczający ślimakom cienia,wilgoci, mikroelementów i witamin. Podstawą pokarmu jest pełnoporcjowa mieszanka paszowa.Wydajność zbioru ślimaka w okresie 3 mies. wynosi 2–6 kg biomasy/m2.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higrofity

  Rośliny żyjące w miejscach wilgotnych,np. paprotniki. H. są bardzo wrażliwe na niedostatek wody.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbicydy

  Chem. środki służące do selektywnego niszczenia chwastów w uprawach. Stosowanieich stanowi uzupełnienie mech. zabiegówpielęgnacyjnych. Zależnie od sposobu wnikania do rośliny wyodrębnia się trzy grupypreparatów:

  1) nalistne (dolistne), wnikającedo liści (np. Betanal 160 EC, Basagran 600SL, Fusilade...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /4 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higroskopijność

  Właściwość niektórych ciałpolegająca na łatwości pochłaniania wody. H.jest ważnym wskaźnikiem przy ocenie nawozów miner. – nawozy o dużej h. mają gorszewłaściwości fiz., co utrudnia lub uniemożliwiaich wysiew.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbologia

  Nauka o biologii, ekologii i zwalczaniuchwastów. H., stanowiąca jeden z działówochrony roślin, obejmuje takie zagadnienia jak:

  1) konkurencyjność chwastów w stosunkudo roślin uprawnych;

  2) ocena biol.skuteczności działania herbicydów oraz ichmieszanek w zależności od przebiegu pogody,warunków glebowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Heder

  Zespół żniwny kombajnu zbożowegoskładający się z nagarniacza, zespołu tnącego,rozdzielacza łanu, podajnika ślimakowo-palcowego i przenośnika pochyłego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Higroskopowość maksymalna

  Ilość wody,która w postaci pary wodnej może być zatrzymanaprzez glebę, jeżeli pomiędzy wilg.badanej gleby a powietrzem nasyconym parą wodną nastąpi stan równowagi (pF powyżej 4,7).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herbometr

  Przyrząd do określania plonu roślinpastewnych na pniu, zwł. łąk i pastwisk.Składa się on z kalibrowanego pręta metalowego,po którym z wys. 1 m opuszcza sięswobodnie aluminiową płytkę w kształciekwadratu o określonej masie na porost roślinny.Miejsce odczytu na pręcie wskazuje górnykoniec tulei...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Hektar orki średniej

  Miernik nakładówenerg. wyrażony zużyciem siły pociągowej nawykonanie 1 ha orki na głęb. 18 cm, pługiemciągnikowym w przeciętnych warunkach glebowo-klimatycznych. Miernik ten służy dookreślenia całkowitych zasobów siły pociągowej.

  Do przeliczania różnych rodzajów pracciągnikowych na h.o.ś...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /554

  praca w formacie txt

Do góry