Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  IFOAM (ang. International Federation of Organic Agriculture Movments – Międzynarodowa Federacja Rolnictwa Ekologicznego)

  Federacja, będąca światowym forum stowarzyszeńi osób, które łączy ekol. wizja rolnictwa,założona w 1972 r. Zrzesza ok. 500 organizacjii ugrupowań agroekologicznych z ok. 100 krajów świata. Formacje te, mające różnorodneprogramy i stawiające sobie różnorodnezadania szczegółowe, łączy wspólny cel:...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 043

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indycznik

  Budynek do chowu indyków. I.mają identyczną konstrukcję i rozwiązania materiałowe jak w chowie kur. Stosownie dopotrzeb grupy użytkowej zmienia się wewn.wyposażenie technol. i podział przestrzennyhali produkcyjnej oraz wielkość obsady najednostkę pow.

  Zwykle stosuje się obsadę 1przedziału – ok. 200...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunobiotechnologia

  Nauka zajmująca sięotrzymywaniem preparatów immunologicznych,stosowanych w profilaktyce, diagnostycei lecznictwie chorób zakaźnych i niezakaźnych,za pomocą czynników biol.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iloraz oddychania

  Wskaźnik aktywności respiracyjnej gleby wyrażający się stosunkiem obj. wydzielonego dwutlenku węgla do obj.zużytego tlenu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Infantylizm

  W chowie zwierząt, niedorozwójosobnika dobrze odżywionego w okresie embrionalnym,ale chowanego w złych warunkachśrodowiskowych i miernie żywionego.Osobnik taki był w okresie embrionalnymdoskonale odżywiany, ma więc kończyny dobrzewyrośnięte, ale po urodzeniu, w gorszychwarunkach, jego szkielet nie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Impulsator, elektryzator

  Urządzenie do wytwarzania impulsów elektr. wysokiego napięcia,stanowiące część elektr. ogrodzenia pastwiskowego.Impulsy te rozchodzą się wzdłużdrutu ogrodzenia, podwieszonego na izolatorachprzymocowanych do palików wbitych wziemię. Przy dotknięciu się zwierzęcia do drutuwytwarzane impulsy powodują...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ił, części spławialne

  Frakcja granulometryczna o średnicy cząstek poniżej 0,01 mm lub0,02 mm, w zależności od metody analizy.Wyróżnia się ił pyłowy gruby (0,01–0,005 mmlub 0,02–0,006 mm), ił pyłowy drobny (0,005–0,001 mm lub 0,006–0,002 mm) oraz ił koloidalny(poniżej 0,001 mm lub 0,002 mm).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /313

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In vitro

  Badanie procesów życiowych poza organizmem w warunkach sztucznych, np.rozwój zarodka poza organizmem matki, hodowlakultur tkankowych. Metodę i. v. wykorzystujesię do rozmnażania wielu roślin użytkowych, szczególnie roślin ozdobnych. Mikrorozmnażaniestwarza możliwość uzyskaniadużej liczby jednolitego...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /1 243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iłowanie

  Zabieg agromelioracyjny polegającyna wymieszaniu warstwy ornej gleby lekkiej znawiezionymi subst. ilastymi w celu poprawieniawłaściwości fiz. i chem. gleby. Materiałemsłużącym do i. może być ziemia spławiakowa z cukrowni (40–70% części spławialnych),której dodatni wpływ na plonowanieroślin...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  In vivo

  Badanie procesów życiowych bezpośredniona żywym organizmie, w zasadzie beznaruszania jego prawidłowego funkcjonowania,np. doświadczenia na zwierzętach ze stałymiprzetokami żołądkowymi, badanie przemianmetabolicznych roślin i zwierząt za pomocąwskaźników izotopowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013 Znaków /294

  praca w formacie txt

Do góry