Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Produkcja I spożycie mleka

  Mlekiem nazywa się płynną wydzielinę gruczołów mlecznych ssaków. W naszych warunkach mleko otrzymuje się głównie od krów. Według przyjętych norm winno ono stanowić produkt całego i nieprzerwanego doju zdrowych i prawidłowo odżywionych krów, bez domieszek siary, do którego nic nie dodano i z którego nic...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja I spożycie ziemniaków

  Produkcja ziemniaków pod względem masy zajmowała u nas do niedawna pierwsze miejsce wśród płodów rolnych. Przeciętny roczny zbiór ziemniaków w latach 1986-1990 wynosił w Polsce ok. 36 min t, co stanowiło ok. 12% światowej produkcji i dawało 3. miejsce. W latach 1996-2000 zbiory te spadły do 23,6 min t, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja żywca rzeźnego i mięsa

  Żywcem rzeźnym nazywa się zdrowe zwierzęta hodowane specjalnie z przeznaczeniem do produkcji mięsa lub usunięte z hodowli. Do zwierząt rzeźnych zalicza się bydło, trzodę chlewną, owce, konie, kozy, króliki i drób.

  Ze zwierząt tych tylko trzoda chlewna jest hodowana z przeznaczeniem do produkcji żywca...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 941

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa i plon buraków cukrowych

  Burak cukrowy {Beta vulgaris var. saccharifera) jest rośliną dwuletnią, należącą do rodziny komosowatych (Chenopodiaceae). W pierwszym roku tworzy ona zgrubiały korzeń, który po wykopaniu i odcięciu z niego górnej części razem z liśćmi (tzw. ogłowienie buraków) jest transportowany do cukrowni.

  Buraki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcja i spożycie jaj kurzych

  Jajo jest żeńską komórką rozrodczą ptaków, zawierającą wszystkie składniki pokarmowe niezbędne do rozwoju zarodka. Jaja konsumpcyjne to przede wszystkim jaja kurze przeznaczone do spożycia. Jaja innych ptaków, jak kaczek, gęsi, przepiórek, perliczek itd. trafiają do handlu bardzo rzadko.

  W Polsce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawa, zbiory i spożycie owoców i warzyw

  Owoce i warzywa są to jadalne części roślin, niekiedy całe rośliny, spożywane w stanie surowym, bądź w postaci przetworzonej. Podział na owoce i warzywa ma charakter praktyczno-użytkowy, ponieważ niektóre botanicznie owoce właściwe (powstałe z zalążni słupka kwiatowego) są zaliczane do warzyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Połów ryb

  Ryby (Pisces) są zmiennocieplnymi kręgowcami wodnymi, oddychającymi za pomocą skrzeli i mającymi kończyny w postaci parzystych płetw. Różne ryby dostosowały się do życia w różnych typach środowisk wodnych i ze względu na występowanie w nich dzieli się je na ryby słodkowodne, morskie i wędrowne. Te...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przydatność owoców i warzyw do przerobu

  Przydatność owoców i warzyw do przerobu jest uzależniona od ich cech morfologicznych związanych w dużym stopniu z gatunkiem i odmianą, od składu chemicznego, odpowiedniej dojrzałości itp. Szczególnie cenione są takie cechy, od których zależy wydajność gotowego produktu i jego jakość. Dobra...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skup surowców rolnych

  Skup i transport produktów rolnych ze względu na masę, wartość, rozdrobnienie gospodarstw rolnych, sezonowość produkcji, różną trwałość i jakość surowców, lokalizację zakładów, stan dróg (zwłaszcza w zimie), specjalne środki transportowe i inne czynniki stanowi poważne zagadnienie technologiczne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nasiona oleiste

  Do roślin oleistych zalicza się rośliny, których nasiona lub owoce zawierają 20-70% tłuszczu. Rośliny oleiste uprawiane w strefie międzyzwrotnikowej i podzwrotnikowej zawierają zwykle powyżej 50% tłuszczu. Należą do nich palma kokosowa, olejowiec, atalia, migdałowiec zwyczajny, oliwnik europejski...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 199

  praca w formacie txt

Do góry