Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Jednostka pokarmowa

  Miernik wartości pokarmowej pasz równający się 1 kg średniej jakości jęczmienia (j. skandynawska) lub 1 kgowsa (j. owsiana). J.p. wykorzystywane sąprzy układaniu dawek pokarmowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałownik

  Budynek do grupowego wychowujałowizny. Jałowizna utrzymywana jest w grupachnawet po kilkadziesiąt sztuk. Liczebnośćgrupy ustalana jest na podstawie wieku i masyciała. W j. stosuje się jeden z następującychsposobów utrzymania:

  1) na stanowiskachuwięziowych; jest to forma zanikająca w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria ekologiczna, ekoinżynieria

  Nauka o techn. i technol. podstawach, metodach, sposobach i systemach zabezpieczania i odnowy środowiska naturalnego. Do zadań i.e. należą:

  1) odnowa i użytkowanie zasobów gleby, wody i ekosystemów lądowych;

  2) ochrona atmosfery;

  3) higiena terenów mieszkaniowych i produkujących żywność;

  4) ochrona...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /593

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inżynieria genetyczna

  Celowe konstruowanie molekularnych systemów genet. (zrekombinowanychcząsteczek DNA) in vitro, a następnie wprowadzanie ich do żywego organizmu wcelu wyprodukowania genetycznie zmodyfikowanychorganizmów (GMO) mających zupełnienowe cechy.

  I.g. służy do nadawaniakomórkom lub mikroorganizmom pożądanych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /892

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izolacja przestrzenna

  Minimalna odległość między plantacją nasienną a plantacjami lubskupiskami roślin, które mogłyby wpływaćujemnie na wartość produkowanego materiałusiewnego przez niepożądane przekrzyżowanieroślin, przeniesienie chorób albo mech. zanieczyszczeniemateriału siewnego.

  Rozmieszczenie upraw wywiera duży...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jajeczkowanie wielokrotne, owulacja wielokrotna, poliowulacja

  Fizjol. czynność jajników polegająca na okresowym wydalaniu licznych, dojrzałych komórek jajowych. J.w.występuje przede wszystkim u samic mnogorodnych,jak lochy, suki, kotki, królicy i in.;często u samic owiec i kóz, u których występująciąże bliźniacze i trojacze; sporadycznie ukrów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowienie gleby

  Proces obniżający zasobnośćgleb, będący wynikiem naturalnych procesówglebotwórczych, np. bielicowania, lubefektem nadmiernej eksploatacji gleby, bez nawożenia uzupełniającego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integrowana uprawa roślin

  Produkcja roślinna prowadzona z uwzględnieniem wymagań ekol. i ekon. Zob. też rolnictwo integrowane.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /104

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytut Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibąw Falentach k. Raszyna. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) przyrodniczepodstawy kształtowania roln. przestrzeni produkcyjnej;

  2) urządzenie roln. przestrzeni produkcyjnej;

  3) ekonomika i zarządzanie gospodarkąwodną w rolnictwie;

  4) tworzenie,ochrona i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /907

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inwentarz żywy

  Wszystkie zwierzęta znajdujące się w gospodarstwie rolnym. Ze względu na sposób użytkowania i.ż. dzieli się na:

  1) roboczy (pociągowy), służący do wykonywaniaprac polowych i transportowych;

  2) produkcyjny, utrzymywany ze względuna produkcję mleka, jaj, wełny, mięsa itp.oraz w celu odchowania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /524

  praca w formacie txt

Do góry