Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Kastrowanie

  1. czyszczenie podziemnej części(karpy) chmielu, polegające na wycinaniu wiosną zbytecznych pędów na karpie (tj. zeszłorocznympędzie), zanim ukażą się one nadziemią. Czynność ta, jeśli się ją starannie wykona,jest jednorazowa.

  2. → trzebienie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Karbikowatość

  Regularne łuki występujące nacałej dł. włosa wełny. Im wełna jest cieńsza,tym zwykle jest drobniej karbikowana. Najdrobniejszak. występuje w wełnie cienkiej(np. merynosowej), podczas gdy grube włóknardzeniowe są często zupełnie proste lub lekkofaliste. Miarą jakości karbika jest stosunek jego wys...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostka zbożowa

  Umowny miernik pozwalający sprowadzić do wspólnego mianownika wartość produktów roślinnych (w oparciu ozawartość skrobi i białka) i zwierzęcych (woparciu o zawartość skrobi i białka w paszypotrzebnej do wyprodukowania mięsa, mlekaitp.). 1 j. z. odpowiada wartości 100 kg ziarna.

  Produkty roln...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaczan

  Oś kolby kukurydzy (bez ziarna). K.pozostałe po omłocie po ześrutowaniu są dobrą paszą objętościową dla bydła, zastępującąw dawkach gorszej jakości siano (zawierająbardzo mało białka).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałowość

  Niezdolność dojrzałego płciowo osobnika do wytwarzania funkcjonalnych gametmęskich (j. męska) lub żeńskich (j. żeńska).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kacznik

  Budynek do chowu kaczek. Pomieszczeniadla kaczek powinny być suche, dobrzewentylowane i oświetlone światłem naturalnym.Wychów i tucz kaczek prowadzony jestna podłodze z warstwą ściółki 12–20 cm, ułożonejze słomy, torfu, wiórów lub trocindrzewnych.

  Wnętrze hali produkcyjnej podzielonejest na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jałówka, jałowica

  Młoda krowa (nawet wciąży) nie mająca jeszcze potomstwa. Zasadąracjonalnego wychowu j. powyżej 6 mies.życia jest trzymanie ich w pomieszczeniachluzem aż do 2–3 mies. przed wycieleniem,zapewnienie im dostatecznej ilości miejscaoraz swobodnego korzystania z przestronnychokólników. Wiek, w jakim następuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /521

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalibraż

  Klasa wielkości materiału siewnego,np. buraków cukrowych, wynikająca z jego rozdziału na frakcje o określonej średnicy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jarowizacja, jaryzacja, wernalizacja

  Procesy biochem. zachodzące pod wpływem niskichtemp. u roślin ozimych i wieloletnich, wpływającena ich zakwitanie. Rośliny te bez okresuchłodu mogą rozwijać się tylko wegetatywnie,w ogóle nie tworząc kwiatów. Zjawisko toma praktyczne zastosowanie w ogrodnictwie,gdzie np. aby wytworzyły się pędy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /1 171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednokiełkowość

  W ocenie materiału siewnego procentowy udział nasion buraków wydającychjeden normalny kiełek, w stosunku dowszystkich normalnie kiełkujących nasion badanej próbki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /PanKracy1238 Dodano /21.03.2013 Znaków /183

  praca w formacie txt

Do góry