Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Kolumna parnikowa

  Urządzenie służące doparowania dużych ilości ziemniaków i in. roślinokopowych na paszę. K.p. składa się zoddzielnie stojącej wytwornicy pary i kilkukotłów na ziemniaki, do których para dopływarurami.

  K.p. może być urządzeniem o działaniuokresowym lub ciągłym, przy czym obatypy są produkowane w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompensacja

  Zjawisko wykorzystywaniaprzez sąsiednie rośliny uwolnionej pow. pozniszczonych roślinach. K. chwastów polegana masowym pojawieniu się na danym poluokreślonych gatunków chwastów w rezultaciestosowania przez dłuższy czas jednego herbicydulub działania in. czynników.

  Nadmiernie rozmnożone gatunki chwastów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koła bliźniacze

  Dodatkowe koła jezdne ciągnika mocowane na wspólnej osi w celu zmniejszenia szkodliwego ugniatania roli.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło bruzdowe

  Jedno z kół, na którym opierasię pług ramowy lub koleśny; koło to porusza się podczas orki w bruździe, od strony zaoranego pola.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koleśnica, przodek pługa

  Przednia część pługa koleśnego, w postaci dwukołowegowózka z urządzeniem zapewniającym pracępługa na ustalonej głęb.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koloidy glebowe

  Najdrobniejsze cząstki gleby,wchodzące w skład kompleksu sorpcyjnego,decydujące o jej właściwościach fizykochem.i warunkujące jej żyzność. K.g. są pochodzenia:miner. (np. montmorylonit, illit,kaolinit), org. (próchnica, mikrobiol. produktyprzemiany materii o konsystencji śluzów) iorg.-miner...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolonizacja

  W ochronie roślin, namnażanie wwarunkach przemysłowych i okresowe wypuszczaniew teren owadów będących pasożytamiszkodników roślin uprawnych, niewystępującychna danym terenie z różnych względów(np. wymierających zimą) lub występujących,ale nielicznie. K. przeprowadza się albowiosną, albo później, w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koleiny

  Ślady w glebie pozostające po przejechaniusprzętu kołowego (ciągników, maszyn)w czasie prac polowych, takich jak zabiegiuprawowe, nawożenie, zabiegi ochrony roślin, pielęgnowanie, zbiór i transport ziemiopłodów.W wyniku tego następuje niezamierzoneugniatanie gleby.

  Pow. ugniatana kołami maszyn,narzędzi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolejka wisząca, kolejka podwieszona

  Wózek poruszający się po szynie podwieszonej dostropu lub słupów podporowych, służący dotransportu pasz objętościowych lub obornika.Stosowanie k.w. jest uzasadnione wszędzietam, gdzie istniejąca zabudowa utrudnia transportwózkami wskutek krętych i wąskich korytarzyprzejazdowych, przeszkód na drodze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /731

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolektor

  Element aparatu udojowego łączącypulsator z kubkami udojowymi. Zadaniem k.jest odbiór mleka z czterech komór podstrzykowychkubków udojowych i rozdział pulsacjiwytworzonej przez pulsator do czterech komórmiędzyściennych. K. spełnia również funkcjęłącznika zespołu kubków udojowych przewodumlecznego i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /466

  praca w formacie txt

Do góry