Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Kulawka owiec, zanokcica owiec

  Schorzenie owiec wywołane przez bakterie, które powodujązapalenie i martwicę skóry oraz gnilnyrozkład miazgi twórczej racicy. K. występuje uowiec wypasanych na mokrych pastwiskachlub trzymanych na mokrej ściółce.

  Przy przewlekłym stanie chorobowym następuje zgrubieniei zrzucenie puszki. Chore owce...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa pF

  Krzywa przedstawiająca związek pomiędzy siłą ssącą gleby a jej wilg., pozwalającauzyskać informacje o właściwościachwodno-powietrznych gleby. Krzywa ta wskazuje,z jaką siłą związana jest woda w glebie, w przedziale od stanu pełnego nasycenia wodądo suchego.

  Z k.pF można dla danej glebyodczytać...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kulawka źrebiąt

  Choroba zakaźna na tle bakteryjnymźrebiąt ssących, objawiająca sięszybko postępującą utratą sił, sztywnościąkarku i biegunką (k. wczesna – w 2–3 dniu pourodzeniu) oraz zapaleniem pępowiny i surowiczymzapaleniem stawów (k. późna – w 2–4tyg. po urodzeniu).

  Do zakażenia dochodzijeszcze w życiu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /913

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzyżowanie

  Łączenie płciowo dwóch różnych genetycznie organizmów (zwierzęcychlub roślinnych) w celu uzyskania potomstwadziedziczącego nowe cechy. W produkcjizwierzęcej wykorzystuje się k.

  1) międzygatunkowe(bastardyzacja), polegające na łączeniuosobników należących do różnych gatunkówspokrewnionych ze sobą;...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura

  1. roślina uprawiana na pewnej przestrzeniw celach użytkowych, np. k. zbożowa,k. leśna.

  2. hodowla drobnoustrojów na odpowiednich dla danego gatunku pożywkach,stosowana np. w badaniach fitopatologicznych;także drobnoustrój wyhodowany w ten sposób.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /275

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kserofile

  Organizmy żyjące w środowiskach suchych, a więc wydmach, pustyniach, nasłonecznionych zboczach itp. Do k. należą m.in.:większość gadów, owady, i niektóre ssaki.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultura gleby

  Zdolność gleby do szybkiego nabywania sprawności i utrzymywania jejprzez dłuższy czas, powstająca w wynikuwieloletniego racjonalnego użytkowania gleby.Podstawę do oceny stopnia k.g. stanowią:

  1) miąższość poziomu próchnicznego i zawartośćpróchnicy;

  2) zawartość skł. pok. iodczyn gleby;

  3)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kserofity, suchorośla

  Rośliny przystosowane do życia w warunkach długotrwałej suszy wpowietrzu i glebie, z zachowaniem wszystkichprzejawów życia. Mają zdolność hamowania transpiracji przez dłuższy okres czasu. Wokresie wilgotnym pobierają dużo wody i transpirująbardzo silnie; podczas suszy nie pobierająwody i zamykają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /836

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzewienie

  Tworzenie u traw (zbóż) korzeni przybyszowych i źdźbeł bocznych z węzłów krzewienia. Proces ten decyduje o liczbie źdźbeł z jednej rośliny. Zob. też krzewistość.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultury tkankowe

  Metoda rozmnażania wegetatywnego,przy której na pożywkach w określonych warunkach temp. z pojedynczychkomórek rośliny macierzystej uzyskuje sięnowe rośliny identyczne pod względem genet.,wolne od wirusów. K.t. stosowane są zwł. wkwiaciarstwie i szkółkarstwie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /297

  praca w formacie txt

Do góry