Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Kumaryna

  Subst. org. o charakterystycznym,przyjemnym zapachu siana, występująca np. unostrzyka białego, tomki wonnej. K. jest naturalnym inhibitorem kiełkowania nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasowość gleby

  Zdolność gleby do zobojętniania roztworów o odczynie zasadowym i zakwaszania wody lub roztworów soli obojętnych.Rozróżnia się k.g.

  1) czynną, spowodowanąilościową przewagą jonów H+ nad jonamiOH– w roztworze glebowym;

  2) potencjalną,ujawniającą się po dodaniu do gleby soli obojętnych (np. KCl)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /850

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kumulacja pestycydu

  Nagromadzanie się pestycydu lub jego metabolitu w tkankach ludzi i zwierząt (biokumulacja) oraz w poszczególnychelementach środowiska. Zob. też biomagnifikacja.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwasy fulwowe

  Grupa kwasów humusowych pozostająca w roztworze po zakwaszeniu alkalicznegoekstraktu próchnicy glebowej. Przeważająnad kwasami huminowymi w glebacho małej aktywności biol., o odczynie kwaśnymi ubogich w składniki pokarmowe. Dziękidużej ruchliwości przenoszą ze sobą produktyrozkładu subst. org. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kurnik

  Budynek do chowu kur, który jestobiektem halowym nakryty dachem dwuspadowym.Posadzka w hali produkcyjnej jestbetonowa ze spadem w kierunku kanałówściekowych.

  Podstawowe wyposażenie k. stanowią karmidła, poidła i gniazda. Pod względem konstrukcyjnym k. dzieli się na:

  1) selekcyjne,w których przestrzeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultywator, drapacz

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej lub podstawowej do kultywatorowania do głęb. 5–40 cm, którego zespołemroboczym są zęby sprężynowe, półsprężynowelub sztywne zakończone redliczkami, gęsiostopkamilub nożami.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzewistość

  Zdolność krzewienia się roślin.Wyróżnia się k.:

  1) ogólną – całkowita liczbaźdźbeł wytworzona przez jedną roślinę zbożową;

  2) produkcyjną – liczba źdźbeł dającychkwiatostany z ziarnem;

  3) nieprodukcyjną –liczba źdźbeł nie dających kwiatostany z ziarnem(niedogony).

  W praktyce pełne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 496

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kultywar

  Odm. uprawna wytworzona w wynikuzastosowania określonych zabiegów hod.(selekcja, krzyżowanie, poliploidyzacja itp.).Termin ten stosowany jest gł. w ogrodnictwie ozdobnym. Nazwy k. pisane są w pojedynczym cudzysłowie, np. Hydrangea arborescens ‘Grandiflora’.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kubek udojowy

  Część aparatu udojowegoskładającego się z dwóch elementów: zewn.cylinderka metalowego oraz z wewn., wykonanegoz miękkiej gumy (tzw. gumy strzykowej),którą wciąga się do wnętrza cylinderkametalowego, wskutek czego powstają dwiehermetycznie oddzielone komory: międzyścienna,pomiędzy gumą strzykową a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krzywa laktacji

  Graficzne przedstawienie wahań dziennej produkcji mleka w ciągu całego okresu laktacji. K.l. mogą mieć różne kształty:

  1) wyrównany – charakteryzujący siętym, że po osiągnięciu maksymalnej wydajności(punktu szczytowego l.) następuje stopnioweobniżenie produkcji mleka (4–6%mies.); taka k.l. jest z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 647

  praca w formacie txt

Do góry