Rolnictwo /3 761 prac/

  • Ocena brak

    L

    W gleboznawstwie, podpoziom ściółki w powierzchniowej części poziomu O gleb miner.i org., np. Ol.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /108

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kwasy huminowe

    Grupa kwasów humusowychulegająca wytrąceniu z alkalicznegoekstraktu próchnicy glebowej po jego zakwaszeniu.W skład k.h. wchodzą kwasy huminoweszare – łatwo strącane elektrolitami orazkwasy huminowe brunatne – odporne na działanieelektrolitów.

    Charakteryzują się bioaktywnościątworząc związki zwane...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /852

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kwalifikacja

    Kontrola plantacji nasiennych i zebranych nasion w celu niedopuszczenia doobrotu nieodpowiedniego materiału siewnego.K. polega na sprawdzeniu, czy rozmnażanymateriał siewny ma wymagane cechy. Wzwiązku z tym, że część oceny przeprowadzasię na plantacji, a część w laboratorium k. jestdwuetapowa:

    1)...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 535

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kwasy humusowe

    Grupa względnie odpornych na dalszy rozkład specyficznych produktów zaawansowanego procesu humifikacji,obejmująca bezpostaciowe, ciemno zabarwione,wysokocząsteczkowe związki o charakterze kwasów org.

    Nie są to związki ościśle określonej budowie chem., zawierająbowiem połączone w różny sposób...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /965

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kwarantanna

    1. zespół zabiegów mającychna celu niedopuszczenie do zawleczenia zkraju do kraju i rozprzestrzenienia się w nimgroźnych agrofagów (k. zewnętrzna), orazograniczenie ich rozprzestrzeniania się wewnątrzkraju (k. wewnętrzna). Aby nie dopuścićdo wprowadzania obcych agrofagów,każdy kraj ustala odpowiednie...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 921

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kultywator podorywkowy

    Kultywator o sztywnych zębach wyposażonych w wymienneredliczki skrzydełkowe zapewniające intensywne mieszanie i spulchnianie na całej szer.roboczej. K.p. służy do uprawy pożniwnej.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /188

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kwasy ulminowe

    Frakcje kwasów huminowych,charakteryzujące się mniejszą zawartością azotu i wrażliwością na koagulujące działanie elektrolitów.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /151

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kwarantannik

    Budynek do przebywania zwierząt w okresie kwarantanny. K. mają identyczneurządzenia jak podstawowe budynkiprodukcyjne, z tym że dla poszczególnychpartii zwierząt wydziela się odrębne, wyizolowanepomieszczenia, wielkości dostosowanejdo liczebności zakupywanych zwierząt.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /286

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kultywatorowanie, drapaczowanie

    Zabieg uprawowy, wykonywany kultywatorem, wcelu spulchnienia zleżałej roli oraz zniszczeniachwastów, gł. perzu.

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /121

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kwasomierz polowy

    Przyrząd do orientacyjnego oznaczania odczynu gleby w polu, wzakresie pH 4–8. Pomiaru dokonuje się w tensposób, że do zagłębienia porcelanowej płytkiwkłada się próbkę gleby, a następnie zalewaspecjalnym płynem, po czym porównuje sięzabarwienie płynu z kolorem na skali barw,którym przypisane są różne...

    Ocena / Kategoria / Rolnictwo

    Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /370

    praca w formacie txt

Do góry