Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Liścienie

  Pierwsze liście roślin widoczne już w nasieniu, zawierające zapasy pokarmowe dlarozwijającego się kiełka. Po rozwinięciu pierwszych liści l. odpadają.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /160

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LT50

  Toksyczność pestycydu określana okresem czasu, w jakim następuje śmierć połowy testowanej populacji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /107

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liść flagowy

  Najwyżej położony liść u zbóż.Razem z l. podflagowym odgrywają dużą rolęw procesie fotosyntezy. W zależności od rodzajuzboża dostarczają rozwijającemu sięziarniakowi od 46,3 (żyto) do 69% (pszenica) asymilatów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lustrator

  Osoba przeprowadzająca lustracje pól na obecność uszkodzeń spowodowanychprzez agrofagi.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /98

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Litosole, gleby inicjalne skaliste

  Typ gleb w początkowej fazie rozwoju, wytworzonych insitu z różnych niewęglanowych skał masywnycho miąższości poniżej 10 cm. Budowaprofilu: A–C. Pod poziomem AC, zawierającymznaczne ilości odłamków skały macierzystejoraz bardzo małe ilości zhumifikowanejmaterii org., zalega bezpośrednio lita skała...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lesistość

  Procentowy stosunek pow. lasów do całkowitej pow. danego obszaru. W Polsce w1992 r. l. wynosiła 27,9%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktacja

  Wydzielanie i oddawanie mleka przez samicę ssaków. L. trwa od porodu do całkowitego zasuszenia. Dł. okresu l., ilośćwytwarzanego mleka i jego skład zależą odgatunku, rasy i właściwości osobniczych danejsamicy, a także od sposobu jej użytkowania,żywienia, pielęgnowania i in. czynników...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LC50

  Wielkość określająca toksyczność pestycydów dla organizmów wodnych. Jest to stężenie subst. aktywnej rozpuszczonej w wodzie (mg/l), przy którym następuje śmierć połowy traktowanej populacji ryb użytych w doświadczeniu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Laktodensymetr

  Areometr przystosowany do oznaczania gęstości właściwej mleka. Jest on zwykle skalowany na temp. 15 °C. Odchyleniaod temp. wskazanej na l. wymagają poprawki.Oznaczenie polega na wprowadzeniu l. docylindra z mlekiem i odczytaniu wyniku wgmenisku górnego. Na podstawie wskazanej temp. (i zastosowaniu poprawek)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /366

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LD50

  Dawka określająca toksyczność ostrąpestycydu. Jest to średnia dawka podana drogąpokarmową, przez skórę lub inną drogą, powodującaśmierć połowy populacji testowanychosobników, wyrażona w mg subst. aktywnej/kg masy ciała żywego zwierzęcia.Zwierzętami najczęściej wykorzystywanymi wcelu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /21.03.2013 Znaków /1 654

  praca w formacie txt

Do góry