Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Zatrucia gronkowcowe

  Aby wystąpiło takie zatrucie muszą zaistnieć następujące warunki:

  -    zakażenie żywności gronkowcami produkującymi toksyny, zwanymi w tym przypadku enterotoksynami (np. S. aureus);

  -    skład żywności umożliwiający rozwój gronkowców i wytwarzanie przez nie enterotoksyn;

  -    pozostawienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział tłuszczowców

  W żywieniu i technologii żywności istotne znaczenie mają następujące właściwości tłuszczów:

  -    tłuszcze nadają smarowność żywności ułatwiającą połykanie kęsa, czynią strukturę produktu mniej zwięzłą i wytrzymałą na rozciąganie, przyczyniają się np. do kruchości mięsa czy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Witaminy

  Witaminy stanowią grupę związków organicznych o bardzo różnej budowie chemicznej. Są one konieczne dla normalnego rozwoju i funkcjonowania organizmu i chociaż zapotrzebowanie na nie pod względem ilościowym jest bardzo małe, gdyż wynosi, zależnie od rodzaju witaminy, od paru (Lig do kilkudziesięciu |Lig...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki mineralne

  Składniki mineralne, ze względu na ich stosunkowo niewielką w porównaniu do cukrowców, tłuszczów i białek ilość w żywności, zalicza się do składników uzupełniających. W analizie żywności są określane jako popiół, tj. pozostałość po spaleniu w niezbyt gorącym płomieniu i wyprażeniu do stałej...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdrowotność produktów spożywczych

  Na zdrowotność żywności składa się wiele czynników, a więc nie tylko właściwy pod względem chemicznym zestaw składników pokarmowych, strawność i przy-swajalność, świeżość, sposób bezpośredniego przygotowania do spożycia, ale także brak jakichkolwiek zagrożeń dla zdrowia po spożyciu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /10 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie surowca

  Surowce odbierane z gospodarstw rolnych są z reguły zanieczyszczone. Rozmaite bywa pochodzenie tych zanieczyszczeń. W przypadku surowców roślinnych zanieczyszczenia, ich rodzaj i ilość, zależą od warunków pielęgnacji, techniki sprzętu, sposobu młocki i wstępnego czyszczenia, wreszcie od rodzaju...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tłuszczowce

  Wspólną cechą tych związków o różnym składzie i budowie jest nierozpuszczal-ność w wodzie oraz dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych, takich jak aceton, benzen, chloroform, czy eter. W przeciwieństwie do wielocu-krów i białek złożonych nie tworzą one polimerów złożonych z...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia węchowe

  Człowiek przeciętnie wrażliwy jest w stanie rozróżnić kilkanaście tysięcy zapachów. Najmniejsze wyczuwalne w powietrzu stężenie substancji zapachowej, nazywane progiem wrażliwości zapachowej albo progiem rozpoznawania zapachu, jest bardzo różne dla różnych substancji. Zwykle wartość tego stężenia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czyszczenie ziarna zbóż

  Czyszczenie zboża przeprowadza się już w gospodarstwie rolnym podczas młocki, a następnie w spichrzach, młynach i kaszarniach. Podczas młocki oddziela się ziarno od plew, słomy, chwastów, kamieni itp. Czyszczenie to nie zawsze jest dostateczne, dlatego gruntowniej przeprowadza się te zabiegi w magazynach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wrażenia smakowe

  W potocznym znaczeniu smak w ocenie organoleptycznej oznacza całość wrażeń doustnych, natomiast w naukowym - wyłącznie wrażenia odbierane tylko za pomocą smaku. Receptory smaku znajdują się na środkowej powierzchni kubków smakowych zlokalizowanych na brodawkach smakowych na języku. Z każdej komórki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 698

  praca w formacie txt

Do góry