Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Me

  W gleboznawstwie, warstwa torfu mechowiskowego torfowiska niskiego zbudowana zmchów brunatnych i niskich turzyc. Stosuje się do poziomu gł. O, np. Otnme.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /162

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezoagregaty

  Gruzełki glebowe o średnicy0,25–5 mm w największym stopniu kształtujące korzystne właściwości gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mechatronika rolnicza

  Projektowanie i realizowanie systemów automatycznego sterowaniapracą maszyn i urządzeń techn. stosowanychw rolnictwie. Wyposażenie maszyn roln.w układy mechatroniczne (komputery pokładowe)przyczynia się do powstawania maszynnowej generacji o elastycznej konstrukcji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezofity

  Rośliny lądowe żyjące w środowisku średnio wilgotnym. Do m. należy większośćnaszych roślin uprawnych. Nie znoszą dłuższegookresu suszy, ponieważ nie są przystosowanedo ograniczania transpiracji (liście niemają grubej powłoki włosków ani nalotu woskowego).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melasa

  Produkt uboczny powstający podczasprodukcji cukru. Gęsta brunatna ciecz zawierającaok. 50% cukru nie dającego się już wydzielićprzez krystalizację. Zawiera poza tymok. 20% wody i 20% różnych związków org.(niecukrów) i ok. 10% popiołu. Z m. otrzymujesię wiele związków org., np. alkohol metylowy.

  M...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezoklimat, klimat miejscowy

  Zespół elementów klim. wyróżniający niewielki obszarterenu pod względem warunków glebowych,szaty roślinnej, osłonięcia od wiatrów,ukształtowaniem terenu, rodzaju ekspozycji itp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /220

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melasotwory

  Składniki utrudniające wydobycie cukru z buraków cukrowych w procesietechnol. i zwiększające jego straty w melasie.Do m. należą: sód, potas i związki określanejako azot szkodliwy. Zbyt wysokie nawożenieazotowe i potasowe zwiększa zawartość m., a tym samym pogarsza jakość surowca buraczanego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mezopory

  Pory kapilarne gleby o średnicy 8,5–0,2 μm zawierające wodę dostępną dla roślin oraz powietrze glebowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Melioracja (łac. meliorare - ulepszać)

  Zabiegi o charakterze techn. lub biol., mające na celupoprawę produktywności gleb, a nieraz ichochronę przed erozją. Wyróżnia się: m. wodne(hydrotechniczne), agrot. i fitotechniczne. Dom. wodnych zalicza się: odwadnianie gruntówpodmokłych za pomocą rowów otwartych lubsieci drenarskiej, nawadnianie pól za...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 066

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mątwik burakowy (Heterodera schachtii)

  Gat. nicienia pasożytującego na korzeniach buraka cukrowego, u którego tworzy się charakterystyczna„broda”. M.b. jest przyczynąwyburaczenia. Zwalczanie polega na racjonalnym zmianowaniu lub stosowaniu nematocydów.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry