Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Odkształcanie ciał stałych

  Brak jest dotąd opracowanych teorii ujmujących w sposób kompleksowy duże odkształcenia oraz duże i skończone naprężenia, chociaż często takie odkształcenia i naprężenia spotyka się w praktyce. Reologia zajmuje się nieskończenie małymi odkształceniami spowodowanymi naprężeniami, gdy odległość...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia jadem kiełbasianym (botulizm)

  Clostridium botulinum wytwarza 5 egzotoksyn (wydzielanych z komórek do środowiska), z których A, B i E odgrywają największą rolę w zatruciu u ludzi, a C i D u zwierząt. Botulizm obserwuje się u ludzi najczęściej w przypadku spożycia produktów niewłaściwie utrwalonych, przechowywanych przez dłuższy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 725

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkształcenie lepkosprężyste

  Materiał, który wykazuje właściwości tak ciała stałego sprężystego typu Hooke’a, jak i płynu niutonowskiego i jest wrażliwy na szybkość deformacji, nazwano lepkosprężystym (rys. 4.1f). Wiele produktów spożywczych wykazuje tę właściwość, np. mięso, drób, ryby, wilgotne ziarna zbóż, wiele owoców...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia wywołane przez Clostridium perfringens

  Zatrucia występują najczęściej po spożyciu żywności gotowanej, a następnie przechowywanej przez pewien czas. Przetrwalniki bowiem wielu szczepów przetrzymują gotowanie, smażenie i pieczenie. Jeżeli gotowana potrawa nie jest spo-

  żyta na świeżo, istnieje niebezpieczeństwo, że przetrwalniki...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody filtrowania

  Filtracja polega na zatrzymywaniu stałych (niekiedy ciekłych) cząstek - zawiesin na porowatej przegrodzie (filtrze), a przepuszczaniu cieczy lub gazu, stanowiących ośrodek dyspersyjny. Odgrywa ona doniosłą rolę w wielu działach technologii żywności, tam gdzie chodzi o produkcję klarownych ekstraktów i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia wywołane przez bakterie z rodzajów Yibrio i Campylobacter

  Yibrio cholerae powodują jedną z najostrzej przebiegających chorób zakaźnych wywołanych przez bakterie przenoszone drogą ustną - cholerę.

  Przenoszenie przecinkowca cholery może odbywać się za pośrednictwem wody, żywności, a także przez kontakt osobisty. Choroba występuje na całym świecie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 759

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Płynięcie cieczy

  Sposób reakcji surowców i poduktów spożywczych na działanie sił mechanicznych zależy przede wszystkim od wielkości sił wewnętrznych, wiążących ze sobą poszczególne cząstki i cząsteczki w mniej lub bardziej trwały układ. Siły te są bardzo małe w układach gazowych, które są ściśliwe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecze pseudoplsstyczee I dylataecyjne

  W cieczach pseudoplastycznych (rys. 4.la) gradient prędkości ścinania wzrasta szybciej niż naprężenie styczne i lepkość pozorna maleje ze wzrostem gradientu. Takie zachowanie się cieczy tłumaczy się stopniowym układaniem się asymetrycznych cząstek, np. zawiesiny lub polimeru, wzdłuż linii...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zatrucia pałeczkami Salmonella i innymi bakteriami jelitowymi

  Do bakterii jelitowych, mogących wywoływać zatrucia i zakażenia pokarmowe, zalicza się pałeczki duru brzusznego i rzekomego (Salmonella), grupę zarazków wywołujących czerwonkę (Shigella), bakterie z grupy pałeczki okrężnicy(Esche-richia) i Yersinia. Bakterie te są szeroko rozpowszechnione w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /5 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ciecze o właściwościach tiksotropowych I reopeksyjnycti (antytiksotropowych)

  Lepkość tych cieczy zależy tak od gradientu prędkości, jak i od czasu przebiegu ścinania, co ujawnia się w postaci różnych wartości naprężenia stycznego podczas zwiększania gradientu prędkości do maksimum i podczas zmniejszania gradientu w ten sam sposób do zera. Ponieważ dla każdej wartości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 202

  praca w formacie txt

Do góry