Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Nematocydy

  Chem. środki nicieniobójcze.Większość n. to fumiganty niszczące jednocześnieinne szkodniki glebowe. Liczne n.cechuje wysoka fitotoksyczność, dlatego musząbyć stosowane przed wysianiem lub wysadzeniemroślin. Stosowanie n. jest kosztowne.Dlatego zabieg ten przeprowadza się wyłączniena niewielkich pow...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawadnianie

  Jeden z systemów melioracji wodnych polegający na dostarczaniu glebie wody w celu pokrycia jej niedoborów i zwiększeniajej produktywności.

  Źródłem wody mogą być zbiorniki wodne naturalne i sztuczne,wody powodziowe, rzeki, kanały, studnie iścieki. Budowa i eksploatacja urządzeń nawadniającychjest...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /4 244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nerka

  1. parzysty narząd wydalniczy dorosłych gadów, ptaków i ssaków, gł. składnik układu moczowego.

  2. lędźwie, np. konia (przy ocenie pokroju). N. słaba oznacza wklęśnięcie występujące przy słabo umięśnionych lędźwiach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy

  Subst. miner. lub org. zawierające skł.pok. dla roślin, stosowane w celu zwiększeniażyzności gleby i plonów roślin. Wyróżnia sięn.:

  1) organiczne, których podstawowym składnikiem jest subst. org.; do n.o. zalicza sięobornik, gnojowicę, gnojówkę, n. zielone,kompost, torf, fekalia i in.; n.o. zawierają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neutralizator

  Środek chem. przeznaczony do neutralizacji resztek środków ochrony roślin i mycia aparatury do ochrony roślin po zabiegach wykonanych w rolnictwie i leśnictwie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy bakteryjne, szczepionki nawozowe

  Preparaty zawierające bakterie pożyteczne dla rozwoju roślin. N.b. stosuje się do zakażanianasion lub gleby. Należą tu nitragina, azotobakteryna i fosforobakteryna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nicienie

  Drobne robaki z typu obleńców atakujące rośliny uprawne (np. węgorek niszczyk,mątwik burakowy, mątwik ziemniaczany) i zwierzęta hodowlane (glista końska, włosień kręty).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawozy zielone

  Świeża masa roślinna wprowadzona do gleby w celu podniesienia jej żyzności.Do uprawy na n. z. najlepiej nadają sięrośliny motylkowe (np. łubin żółty, seradela,peluszka), uprawiane w plonie gł. lub międzyplonie,które wzbogacają glebę w subst. org. iazot, a także w in. składniki pokarmowe.

  Ich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /573

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedogony

  Opóźnione w rozwoju (nieproduktywne) rośliny lub ich poszczególne pędy,wytworzone później, które nie nadążają zarozwojem pędów starszych. N. nie wykształcają kłosów albo nasion. Wśród zbóż najwięcejn. wytwarza jęczmień (który silnie się krzewi),później żyto, pszenżyto i pszenica, a...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nawożenie

  Wzbogacanie gleby w subst. org. iskł. pok., wywierające pozytywny wpływ na wzrost i rozwój roślin. Celem n. jest zwiększenie ilości i jakości plonów oraz podniesienie żyzności gleb.

  Wg terminu stosowania wyróżnia się n.:

  1) donasienne – mieszaniemateriału siewnego, gł. roślin strączkowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /4 355

  praca w formacie txt

Do góry