Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Nośnik

  Obojętna ciecz, ciało stałe lub gaz dodawane do subst. aktywnej w celu wyprodukowania formy użytkowej środka ochrony roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieśność

  Zdolność drobiu do znoszenia jaj.Wyróżnia się n.

  1) początkową, wyrażoną liczbą jaj zniesionych od pierwszego dnia nieśności przez okres 100 lub przynajmniej 60 dni;

  2) hodowlaną, wyrażoną liczbą jaj w okresie do 64 tyg. życia, uzyskanych od jednej nioski i całego rodu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik bel

  Dodatkowe urządzenie prasy zbierającej do gromadzenia razem kilku lub kilku-nastu bel, ułatwiające ręczny załadunek na przyczepy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieużytki

  Grunty nie nadające się do uprawyani do innego zagospodarowania roln. czyleśnego. Są to grunty zbyt podmokłe, zabagnionelub zakrzaczone itp. oraz suche, luźne piaski, na których rośliny uprawne nie mają warunków do wzrostu, gł. z braku wody. Do n.należą także tereny zdewastowane. Zob. też...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nośnik narzędzi

  Rodzaj ciągnika roln. specjalnie przystosowanego do warunków uprawymiędzyrzędowej (wąskie koła, zmienny prześwit,przedni i tylny wał odbioru mocy o obrotachzależnych i niezależnych), którego ośprzednia połączona jest z tylną dźwigarem umożliwiającym zawieszanie i nabudowywanienarzędzi i maszyn...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nitragina (łac. nitro - azot + gr. génos - ród, pochodzenie)

  Szczepionka nawozowa zawierająca żywe bakterie brodawkowe z rodzaju Rhizobiumi Bradyrhizobium o wys. aktywności,do zaprawiania nasion roślin motylkowatych,zwiększająca plony średnio o 10–20% oraz wzbogacająca rośliny w białko a glebę w azot.

  N. stosowana jest doglebowo lub z materiałem siewnym w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niedojady

  1. pozostałości niewyjedzonej przez zwierzęta runi pastwiskowej. Pozostawienie n. utrudnia odrastanie roślin i konsumpcjęnastępnego odrostu; wykaszanie zaś zwiększa nakłady na pielęgnację pastwiska.

  Wypas runi starszej, o wyższym plonie, utrudniajej pobieranie przez zwierzęta, co powodujepozostawienie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /568

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nekroza

  Obumieranie tkanek wskutek stosowania środków ochrony roślin, uszkodzeńprzez patogeny, nadmiaru lub niedoboru skł.pok. oraz niskich lub wysokich temp.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nautochoria

  Rodzaj hydrochorii polegającej na tym, że diaspory pływają i w ten sposób mogą być przenoszone przez wodę.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niekonwencjonalne źródła energii, odnawialne nośniki energii

  Nośniki e., z których można otrzymać e. w sposób ciągły. Źródłem e. jest e. wiatrowa (elektrownie wiatrowe,pompownie, kompresownie), wodna (elektrowniewodne), słoneczna (kolektory płaskie,ogniwa fotowoltaiczne), geotermalna (energiawnętrza Ziemi) oraz biogaz, biomasa i biopaliwo.

  N.ź.e. są ogromnymi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /bleeeeeeeeeeeee Dodano /22.03.2013 Znaków /1 168

  praca w formacie txt

Do góry