Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Odsadek

  Źrebak w wieku od odsadzenia dokońca roku kalendarzowego. Odsadzanie źrebiątnajczęściej przeprowadza się w 6. mies.życia.

  O ile jednak jest to możliwe, należyźrebięta przetrzymać przy matkach dłużej.Odsadzanie jest przykre zarówno dla źrebaka,jak i dla klaczy. Najlepiej odłączyć klacz odźrebaka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmiana samokończąca

  O. rośliny strączkowej (bobiku, grochu, łubinu) o zredukowanych rozgałęzieniach bocznych. O.s. są niższe odtradycyjnych, odporniejsze na wyleganie,wcześniej i równomierniej dojrzewające, ale podatniejsze na choroby grzybowe.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odłogowanie

  Pozostawianie pola odłogiem wcelu poprawienia naturalnej żyzności gleby.Ob. o., będące wynikiem kryzysu ekon. i restrukturyzacji rolnictwa, dowodzi złego użytkowaniaziemi.

  Odłogi w 1995 r. zajmowały ok. 1,3 mln ha. Największy udział odłogówodnotowano w woj. zielonogórskim (37%),koszalińskim (28%)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odsadzenie wełny

  Przewężenie słupka wełny widoczne gołym okiem, powstałe pod wpływemdziałania niekorzystnych warunków środowiskowych,np. choroby, okresowego głodu.Jest to wada osłabiająca moc wełny i wykluczającajej użycie do przerobu czesankowego,ponieważ wełna rwie się przy czesaniuw miejscu przewężenia (tzw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odmianoznawstwo

  Nauka o morf., anat. ifizjol. oraz użytkowych właściwościach odmianroślin uprawnych. Do o. należy równieżopracowywanie metod służących do oznaczaniaodmian i dokonywanie dokładnego opisuodmian w celu ustalenia tożsamości i czystościodmianowej przy kwalifikacji polowej.

  Badania odmianoznawcze mają...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odczyn gleby

  Cecha roztworu glebowego uwarunkowana stosunkiem jonów wodorowychdo wodorotlenowych, którą wyraża sięsymbolem pH. O. kwaśny jest wtedy, gdy stężeniejonów H+ jest większe od stężenia jonówOH–, obojętny, gdy jony H+ i OH– znajdują sięw równowadze, a zasadowy, gdy jony OH–przeważają nad jonami H+. O...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkłady

  Młode pędy krzewu lub drzewa częściowoprzysypane ziemią w celu ukorzenieniasię. O. mogą być posadzone osobno po odcięciuich od rośliny macierzystej. Gatunki o pędach długich, giętkich rozmnaża się przez o.poziome, pozostałe – przez o. pionowe. Zob.też kopczykowanie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica cylindryczna

  Odkładnica stanowiącawycinek pow. cylindra o osi ustawionej pod dość dużym kątem w stosunku do kierunkuruchu pługa, dobrze krusząca i mieszającaskibę, lecz słabo odwracająca ją. O.c. nadajesię na gleby lekkie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkoszulkowywanie

  Usuwanie liści okrywowychz kolb kukurydzy uprawianej na ziarno.Do o. stosowane są zbieracze kolb ze specjalnymizespołami odkoszulkowującymi, któremają umieszczone na przemian wałki stal. igumowe o przeciwbieżnych obrotach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odkładnica kulturalna, odkładnica cylindroidalna

  Odkładnica o dolnej części wygiętejcylindrycznie, a górnej śrubowato ku przodowi,dostatecznie krusząca skibę i ją odwracająca.O.k. stosowana jest na glebach kulturalnych,zwł. do orek siewnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt

Do góry