Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Okres krytyczny

  Okres szczególnej wrażliwościroślin na określony czynnik środowiskowy,np. na niską lub wys. temp., deficyt wody,niedobór skł. pok., choroby. Okresy te występująw różnych fazach rozwojowych, w zależnościod gatunku, a nawet odmiany. Zależnieod grupy roślin o.k. w stosunku do zaopatrzeniaw wodę obejmuje...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglejenie

  Cecha gleby powstała na skutek redukcji tlenu, gł. w związkach żelaza, w warunkachbraku dostępu powietrza i jednoczesnymnadmiernym uwilgotnieniu, uwidoczniającasię w glebie w postaci zielononiebieskich i szaroniebieskich plam. Efekt barwny o.zależy od stopnia zaawansowania procesówredukcji subst. miner...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwadnianie

  Odprowadzanie nadmiaru wody gruntowej z podmokłych terenów. O. może być prowadzone rowami lub drenami. Rozstaw drenów i rowów oraz ich usytuowanie w profilu glebowym warunkowane jest hydrofiz.właściwościami warstw genet. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oglądacz

  Osoba nie będąca lekarzem weterynarii,a mająca uprawnienia do badania zwierzątrzeźnych i mięsa, także pod względemwłośni. O. zezwala na ubój:

  1) jeżeli zwierzęnie okazuje żadnych objawów chorobowych,albo jeżeli stwierdzone objawy wskazują nachoroby, które nie mają wpływu na ogólnystan zdrowia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 378

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwapnienie gleby

  Pozbawienie gleby związków wapnia w wyniku ich pobrania przez rośliny i wymycia przez wody opadowe,któremu sprzyja zakwaszenie powodowanestosowaniem nawozów mineralnych. Zakwaszeniepowodowane jest również przez kwasyorg. i nieorg. w glebie oraz kwaśne deszcze.

  W pierwszej fazie o.g. następuje wymycie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogławianie

  1. odcinanie od niewyoranychkorzeni buraków cukrowych główek razem zliśćmi.

  2. obcinanie wierzchołków roślin wcelu wstrzymania ich wzrostu i przyspieszenia owocowania (np. pomidorów) lub odwrotnie,w celu wstrzymania ich rozwoju generatywnegoi owocowania (np. tytoniu).

  3. usuwaniemęskich kwiatostanów...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /563

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwrotka

  Wczesnojesienna orka płytka lub średnia, przykrywająca obornik, poprzedzona podorywką i poprzedzająca orkę przedzimową.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogrodnictwo

  Dział produkcji roślinnej obejmujący uprawę i hodowlę roślin owocowych (sadownictwo), warzywnych (warzywnictwo) i ozdobnych (kwiaciarstwo).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /145

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odymianie

  1. wytwarzanie dymów i mgiełnad uprawami (np. drzew owocowych) chroniącychrośliny przed przymrozkami.

  2. zwalczanieszkodników w zamkniętym pomieszczeniu,np. w szklarni, przez spalanie preparatuwydzielającego z dymem subst. trujące.

  3. poddawanie pszczół działaniu dymu z podkurzacza,mające na celu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oko polędwicy

  Pow. poprzecznego przekrojumięśnia najdłuższego grzbietu określana przyocenie mięsności tuszy wieprzowej. Poporzecznym przecięciu półtuszy na wys. ostatniegożebra o.p. występuje wyraźnie jako niecowydłużony okrąg położony w okolicypolędwicy (schabu).

  Wielkość o.p. uważa sięza miernik...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /509

  praca w formacie txt

Do góry