Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Podgrzewanie lub ogrzewanie

  Pod tymi terminami w ścisłym znaczeniu rozumie się takie operacje termiczne, w których nie uzyskuje się temperatury wrzenia pod normalnym ciśnieniem. Rozróżnia się tu podgrzewanie, pasteryzację, blanszowanie.

  Zwykłe podgrzewanie lub ogrzewanie ma na celu zazwyczaj lekkie ogrzanie, przeważnie ośrodka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 747

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwekcja albo przenoszenie ciepła

  Gęstość wszystkich substancji zmienia się wraz ze zmianą temperatury. W ciałach stałych siły wiążące występujące między cząsteczkami są wystarczające do utrzymania ich we względnie stałej pozycji. Jednak w płynach (w cieczach, parach, gazach), jakakolwiek różnica gęstości wywołana różnicą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tostowanie

  Tostowaniem nazwano ogrzewanie wilgotną parą w temp. 95-120°C surowców spożywczych, głównie pochodzących z nasion roślin strączkowych, np. sojowej śruty poekstrakcyjnej, w celu poprawienia wartości odżywczej przez częściowe zniszczenie substancji szkodliwych dla zdrowia (podane przy opisie wykorzystania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Całościowe ujęcie przeponowej wymiany ciepła

  W występujących w technologii żywności warunkach ogrzewania lub chłodzenia przeponowego, tj. za pośrednictwem przegrody w postaci płaszcza parowego, wężownicy lub ścian puszki, ma się do czynienia ze skojarzonym występowaniem przewodzenia, konwekcji i w pewnym stopniu promieniowania.

  Rozważając...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 799

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grzejnictwo elektroniczne

  W piśmiennictwie anglosaskim terminem grzejnictwo elektroniczne (elektronie heating) nazwano system ogrzewania w zmiennym polu elektrycznym średnich lub wielkich częstotliwości, ze względu na elektronowy charakter działania generatorów różnych częstotliwości, a w części ze względu na elektronowy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dozowanie

  Dozowanie występuje powszechnie w procesach technologicznych przemysłowej produkcji żywności. Dozuje się, czyli dodaje w ściśle określonych ilościach, surowce, materiały pomocnicze, półprodukty, dodatki funkcjonalne, przetwórcze środki pomocnicze oraz gotowe produkty. Operacje dozowania są bardzo...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Energia cieplna i jej zastosowanie w technologii żywności

  Energia cieplna jest zmagazynowana w materii w formie energii kinetycznej ruchu postępowego, obrotowego oraz drgającego atomów i cząsteczek. W gazach jed-noatomowych dominuje ruch postępowy, w gazach wieloatomowych - postępowy i obrotowy, w cieczach - obrotowy, a w ciałach stałych - drgający. Mechanika...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie metodą wirowania

  Za pomocą wirówki znakomicie przyspiesza się rozdzielanie zawiesin lub emulsji, czy nawet zwykłe oddzielanie fazy ciekłej od krystalicznej, ziarnistej albo gąbczastej fazy stałej. W procesie sedymentacji (w połączeniu z dekantacją) lub postoju rozdział faz następuje wskutek działania siły ciężkości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 555

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie materiałów sypkich (segregacja) oraz sortowanie

  Pod tym wspólnym tytułem są omówione operacje związane z przesiewaniem i odsiewaniem cząstek drobnych, co ogólnie można nazwać segregacją, jak również operacje rozdzielania na ogół dużych bardziej regularnych tworów w rodzaju owoców, nasion czy jaj, dla których bardziej stosowna jest nazwa sortowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 644

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozdzielanie mas półstałych - soczystych

  Tego typu ośrodek materialny reprezentują np. różne miazgi owocowe, z których przez prasowanie, zwane tłoczeniem, oddziela się sok - moszcz. Operacja tłoczenia jest typowa zwłaszcza dla przemysłu winiarskiego i sokowniczego.

  Prasy ślimakowe lub tzw. wyżymaczki powodują prasowanie miazgi wskutek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 774

  praca w formacie txt

Do góry