Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Pasynkowanie

  Usuwanie bocznych pędów (pasynków) niektórych roślin, w celu wzmocnieniapędu gł. Stosowane jest na roślinach,które z powodu zbyt silnego rozwoju bocznychpędów dają gorszy plon, np. u tytoniuusuwa się boczne pędy dla ułatwienia rozwoju najlepszych liści, osadzonych na gł. łodydze, upomidorów pozostawia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIW)

  Naukowy instytut branżowy z siedzibą w Puławach. Gł. kierunki działalności naukowo-badawczej:

  1) mikrobiologia;

  2) epizootiologia;

  3) parazytologia i choroby pasożytnicze;

  4) fizjopatologia i patologia zwierząt;

  5) fizjopatologiarozrodu;

  6) higiena żywności pochodzeniazwierzęcego;

  7)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /430

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pazurki

  Ręczne narzędzie ogrodn. w postaci kilku łukowatych zębów osadzonych na krótkim trzonku, służące do spulchniania gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasza

  Wszystkie produkty lub subst., które mogą być włączone do dawki pokarmowej dlazwierząt ze względu na właściwości odżywcze(np. zielonka, siano, ziarno) bądź stymulującewzrost i wykorzystanie p. (np. drożdże, mocznik,enzymy, hormony, wit., antybiotyki,subst. smakowe). W oparciu o...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pararędziny

  Typ gleb wapniowcowych wytworzonychze skał klastycznych (łupki ilaste,piaskowce ze spoiwem węglanowym, niektóreosady zwałowe młodszych faz zlodowacenia)zasobnych w węglany w całym profilu.

  W profilu p. występują zasadniczo dwa poziomy:próchniczny i skały macierzystej zasobnej wokruchy skał węglanowych...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedologia (gr. pédon - gleba)

  Termin stosowany gł. dla tych działów i kierunków nauki o glebie,które zajmują się przede wszystkim zagadnieniami teoretycznymi (ekopedologia,paleopedologia). Niektórzy traktują ten termin jako synonim gleboznawstwa.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasza krumblizowana, kruszonka

  (ang. crumble – kruszyć, rozdrabniać), drobno pokruszony granulat stosowany w początkowymokresie odchowu piskląt. P.k. cechuje lepsza strawność oraz łatwiejsze pobieranie (mniejszecząstki). Wielkość kawałków uzależniona jestod gatunku i wieku ptaków, które p.k. pobierają.Trwałość kruszonek zależy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parowanie

  Poddawanie paszy działaniu paryw parnikach lub kolumnach parnikowych w celu zwiększenia jej strawności i smakowitości.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /122

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paszarnia

  Pomieszczenie pomocnicze w budynku inwentarskim do przygotowywania karmy, a także do okresowego składowaniazasobów pasz przeznaczonych na kilka dni.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasożyt

  Organizm roślinny lub zwierzęcy żyjący kosztem innego organizmu. Wyróżnia się p. bezwzględne (obligatoryjne) mogącerozwijać się jedynie na żywym podłożu roślinnym lub zwierzęcym oraz względne (fakultatywne) żyjące w zasadzie jako saprofit, lecz w sprzyjających warunkach mogący stać się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /327

  praca w formacie txt

Do góry