Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Persystencja

  Trwałość pestycydu w środowisku wyrażona długością okresu rozpadu nazwiązki nieszkodliwe dla biocenozy. Pod względem p. w glebie pestycydy można podzielić na:

  1) bardzo trwałe, utrzymujące siępowyżej 18 mies. (arsenian ołowiu, DDT,aldryna);

  2) trwałe, do 18 mies. (herbicydy mocznikowe i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pestycydy

  Subst. syntetyczne lub naturalne stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane gł. doochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych,a także do niszczenia żywych organizmów,uznanych za szkodliwe, w budynkach inwentarskich...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /2 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pęd wzmacniający

  P. pozostawiany podczascięcia na pniu lub na końcu gałązki, dostarczający asymilatów i podtrzymujący dopływwznoszącego się soku.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedometr

  Przyrząd rejestrujący liczbę kroków wykonanych przez zwierzę w określonym czasie. P. wykorzystywany jest przy wykrywaniurui u samic, które cechuje wzmożona ruchliwość.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pedon (gr. pédon - gleba)

  Najmniejsza, jednorodna pod względem genet. obj. gleby, wystarczająca do określenia zespołu jej elementów składowych i właściwości. W praktyceprzyjmuje się, że jest to graniastosłup o wys.równej miąższości gleby, którego wierzchniapłaszczyzna wynosi od 1 do kilku m2. W odróżnieniuod profilu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paszoznawstwo

  Gałąź wiedzy z zakresu żywienia zwierząt zajmująca się poznawaniem pasz (składu chem., strawności i przyswajalności,wartości pokarmowej), metodami ichprodukcji, zbioru, konserwowania i przechowywania oraz oddziaływaniem na produkcyjność zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pastereloza

  Choroba zakaźna wszystkich ssakówi całego drobiu na tle bakteryjnym, objawiającasię m.in. zapaleniem narządów wewn.i błon śluzowych. P. występuje przeważnieprzy nagłym pogorszeniu się warunków środowiskowych,co powoduje z reguły śmierćzwierząt. P. drobiu występuje sezonowo wchłodnej porze roku...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /1 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paśnik, jasło

  Dwustronne przenośne karmidło dla owiec składające się z korytek przeznaczonych na okopowe i pasze treściwe orazz drabinek na pasze słomiaste i zielonki. Owcemają dostęp do niego z obu stron. P. mogąmieć różne ustawienie drabinek – prostopadłelub nachylone pod pewnym kątem, pierwsze znich mają tę...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /400

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pastwisko

  Naturalny (czasem przemienny) użytek zielony spasany w okresie wegetacyjnym przez zwierzęta. Racjonalnie użytkowanep. dzieli się na kwatery lub stosuje się wypas dawkowany. Duże potrzeby wodne roślin pastwiskowychpowodują, że najlepsze warunkidla tych użytków występują na obszarach odużej ilości...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /465

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patotyp

  Jednostka taksonomiczna wyodrębniona w ramach gatunku grzyba patogenicznego przystosowana do określonego żywiciela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /eloMelo Dodano /22.03.2013 Znaków /118

  praca w formacie txt

Do góry