Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Potrzeby nawozowe

  Ilość skł. pok., jaką należyzastosować na danym polu, aby uprawiana roślina mogła wydać maksymalny, możliwy do uzyskania, plon. P.n. określane są na podstawie wymagań pokarmowych roślin, zasobności gleby, współczynników wykorzystania nawozów, zdolności roślin do przyswajania skł. pok. z gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /390

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia asymilacyjna

  Sumaryczna pow. organów rośliny biorąca udział w fotosyntezie.U większości roślin stanowi ją przede wszystkim pow. liści; mniejsze znaczenie ma pow. zielonych części łodyg, ogonkówliściowych, kwiatów i owoców. Wielkość p.a.i jej trwałość jest jednym z najważniejszychczynników produktywności...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powierzchnia paszowa

  Areał użytków rolnych przeznaczony pod uprawę roślin pastewnych.W skład p.p. wchodzą zatem zarówno grunty orne użytkowane pod uprawę roślin pastewnych, jak i trwałe użytki zielone. Wyróżniasię następujące rodzaje p.p.:

  1) główną,obejmującą areał trwałych użytków zielonych oraz będący pod...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 120

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośpiechy

  1. niektóre osobniki roślin dwuletnich (buraków, marchwi), które już w pierwszym roku uprawy wypuszczają pędy kwiatowe,przez co obniżają wartość użytkową zbieranych korzeni.

  2. → krótkopędy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Populacja

  Zespół osobników roślinnych lubzwierzęcych jednego gatunku występujący w określonym środowisku i wzajemnie na siebie oddziałujący.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /153

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pole wypadające

  P. zajęte przez roślinę wieloletnią,np. lucernę, wyłączone z płodozmianu na okres jej użytkowania. P.w. umożliwia uprawę roślin wieloletnich na dowolnym areale oraz regulowanie liczby lat użytkowania wzależności od poziomu plonowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porastanie

  Kiełkowanie ziarniaków w kłosach zboża na pniu, zboża w sztygach lub wilgotnego ziarna podczas przechowywania. Dotyczy to również innych roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poletko

  Określona pow. pola przeznaczona pod uprawę danego gatunku roślin w celach doświadczalnych i traktowana przy obliczaniu wyników jako jednostka.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Porowatość gleby

  Suma przestworów zajętych przez powietrze i wodę przypadająca na jednostkę obj. gleby. Wyróżnia się p.:

  1) ogólną,definiowaną jako stosunek obj. wszystkichporów do całkowitej obj. gleby;

  2) niekapilarną(aeracyjną), jako suma porów o średnicypowyżej 30 μ;

  3) kapilarną, jako udział porówo średnicy...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polifoska

  Przedsiewny nawóz kompleksowy trójskładnikowy (N,P,K) z grupy amofosek. P.produkowana jest jako:

  1) p. jesienna (8% N,24% P2O5, 24% K2O), stosowana jesienią podoziminy;

  2) p. wiosenna (17–17–17 lub 19–19–19), stosowana wiosną pod rośliny jare.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /287

  praca w formacie txt

Do góry