Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Profil glebowy

  Pionowy przekrój gleby pozwalającyna określenie i opis jej cech morf.,na którym widać układ poziomo ułożonychwarstw, tzw. poziomów genetycznych. Poziomy te stanowią najważniejszą cechę rozpoznawczą,odzwierciedlającą etap rozwoju gleby.

  Na podstawie budowy p. wyróżnia się p.g.:

  1) wykształcone...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /862

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie

  W ochronie roślin ustalanie terminu pojawu i liczebności populacji agrofagóworaz przewidywanie ich rozprzestrzenianiageograficznego. Celem p. jest określenieoptymalnych warunków zwalczania szkodnikówi chorób oraz przekazywanie tych informacjiosobom i instytucjom, wykonującymzabiegi ochrony roślin. P. i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 559

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Protekcja

  Ochrona naturalnych wrogów szkodników polegająca na stwarzaniu im korzystnychwarunków bytowania, umożliwianiuim żerowania i rozwoju oraz nieniszczeniu ichwskutek zabiegów agrot. P. sprzyjają takiezabiegi, jak: pozostawianie na brzegach pólzakrzaczeń jako remiz dla entomofagów, zakładanieskrzynek lęgowych dla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prowokator

  Buhaj spełniający funkcję fantomu przy pobieraniu nasienia do sztucznej pochwyod buhaja dawcy. P. powinien być dokładnieumyty, osuszony, a następnie jego zadodkażony roztworem dezynfekcyjnym i ponownieosuszony. Tak przygotowany p. zabezpieczaprzed niebezpieczeństwem zakażeniaprącia, a w konsekwencji...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba alizarolowa

  Określanie pH mleka na podstawie zmiany barwy dodanego odczynnika chem., jakim jest alizarol, wraz ze zmianąkwasowości środowiska, do którego jest dodany.Zarówno mleko zasadowe, jak i nadkwaszone jest eliminowane ze skupu. Zob. też próba reduktazowa i próba Whiteside'a.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probier

  Próbnik używany do wykrywania ruiu klaczy. Klacze obskakiwane przez p. odłącza się i doprowadza do wybranego reproduktora.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /133

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Probiotyki

  Pojedyncze lub mieszane kultury żywych mikroorganizmów, które podawane zwierzętom wywierają na ich organizm korzystnywpływ na wzrost i rozwój, zapewniającwłaściwą równowagę mikroflory zasiedlającejorganizm. P. zapewniają lepsze trawieniei optymalne wykorzystanie paszy.

  Preparaty probiotyczne dzielą...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procent cielności

  Liczba zacieleń w grupiekrów unasiennianych lub krytych naturalnie wciągu jednego roku w procentach, bezuwzględniania liczby wykonanych zabiegówlub pokryć. Za bardzo dobrą płodność ocenioną p.c. uznaję się, gdy w stadzie wskaźnik tenwynosi powyżej 80%.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces bielicowania, bielicowanie

  Przemieszczanie się (ługowanie) związków zasadowychw głąb profilu glebowego wraz zprzesiąkającą wodą. W rezultacie tego procesupod warstwą próchniczną powstaje przejaśniony(o barwie popiołu) poziom eluwialny (wymywania),pozbawiony żelaza i związkówzasadowych, pod nim zaś poziom iluwialny(wmywania)...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces glebowy

  Zmiany zachodzące w uformowanej glebie pod wpływem czynników glebotwórczych. Do p.g. należą: bilans i dynamika wody, powietrza, ciepła, roztworu glebowego i skł. pok., oraz dynamika właściwości biol., fiz. i morf. gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /243

  praca w formacie txt

Do góry