Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Pryszczyca

  Choroba zakaźna i zaraźliwa przeżuwaczy i świń na tle wirusowym, objawiającasię występowaniem licznych wypełnionychpłynem surowiczym pęcherzyków na śluzawicyi błonie śluzowej jamy ustnej (ślinotok),oraz niekiedy na wymieniu i w szparze racicowej.P. jest chorobą zwalczaną z urzędu.Zwalczanie p...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /1 090

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próbnik

  Samiec o dużej aktywności płciowej z podwiązanym fartuchem na brzuchu używany do wyszukiwania w stadzie samic w rui.Przeznaczony do tego celu samiec – zwykle miernej wartości hod. – musi mieć predyspozycjedo wykrywania rui u samic. P. pozwala zaoszczędzić siły intensywnie eksploatowanemu reproduktorowi...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecieracz

  Maszyna do rozdrabniania sieczkii okopowych na miazgę, której konsystencja zależy od wilg. surowca.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /108

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próbowanie

  Stwierdzanie, czy samica jest wokresie rui i jakie jest natężenie popędu płciowego.P. przeprowadza się za pomocą próbnika.U koni p. przeprowadza się przy drewnianejbarierze, za którą wprowadza się próbowaną klacz.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecinak rotacyjny

  Narzędzie zawieszanena nośniku narzędzi służące do przerzedzaniawschodów, np. buraków. Zespołem roboczymp.r. jest układ obrotowych noży, wirujących wpłaszczyźnie prostopadłej do kierunku ruchu i napędzanych od wału odbioru mocy lub od kółjezdnych narzędzia.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próchnica, humus

  Specyficzna dla gleby postać subst. org., powstała w wyniku humifikacji,stanowiąca 80–90% wszystkich związkóworg. w glebie. P. bierze udział w biol.obiegu pierwiastków oraz utrwalaniu i dostarczaniuroślinom makro- i mikroelementów,przyczynia się do ożywienia żyzności gleby,działa ochronnie w stosunku do...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /2 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przecinka

  1. częściowe wycinanie siewek,np. buraka, marchwi, w poprzek rzędów zpozostawieniem kępek, które następnie będąprzerwane. Można ją wykonać ręcznie motykąlub mech. przecinakiem.

  2. wcześniej zebranypas plantacji buraków cukrowych między zagonami obejmujący przeważnie 9 rzędów w celu ułatwienia...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próg infekcji

  Minimalna ilość materiału infekcyjnego,np. zarodników grzyba, niezbędna do zakażenia rośliny żywiciela.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Próba reduktazowa

  Ocena jakości mikrobiol.mleka, polegająca na zmianie zabarwieniabarwnika, np. błękitu metylenowego, co związanejest z jego redukcją. Za pomocą p.r. możnawykryć ok. 90% drobnoustrojów znajdującychsię w mleku – gł. bakterie kwaszące mlekoi bakterie z grupy coli, informujące o stanie sanitarnym mleka...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Produkcyjność roślin, produktywność roślin

  Intensywność gromadzenia przez rośliny energii w postaci biomasy, wyrażana w jednostkachmasy na jednostkę pow. w jednostce czasu. Wyróżnia się p.r.:

  1) potencjalną zdolnośćroślin do wytwarzania ogólnej biomasy wwarunkach optymalnych;

  2) rzeczywistą –zdolność roślin do wytwarzania ogólnej biomasyw...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /26.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt

Do góry