Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Rodentycydy

  Chem. środki gryzoniobójcze charakteryzujące się działaniem selektywnymw stosunku do zwierząt domowych oraz dzikożyjących zwierząt pożytecznych. Wśród r.wyróżnia się preparaty pochodzenia roślinnegooraz syntetyczne nieorg. i organiczne. Do r.roślinnych zalicza się sproszkowaną cebulęmorską (Scilla...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Retardanty

  Subst., które wpływają hamującona wzrost roślin, gł. wydłużeniowy, nie powodującz reguły chorobliwych zniekształceń iinnych fitotoksycznych efektów, gdy są użytewe właściwych stężeniach. Wpływ r. na roślinypolega na tym, że hamują one wydłużaniesię międzywęźli, przy czym ich liczba i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rolnictwo biodynamiczne

  Sposób gospodarowania polegający na wykorzystywaniu energii kosmosu, stosowaniu specjalnych kompostów i preparatów biodynamicznych oraz uwzględnianiu w płodozmianie sąsiedztwa roślin.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rendement wełny

  Stosunek masy czystego włókna (ilość czystej subst. wełnianej, którąmożna otrzymać po wypraniu runa) do wydajnościstrzyżnej (ilość wełny zestrzyżona w jejstanie naturalnym z jednej owcy) w procentach,przy zawartości 17% wody i ok. 1%tłuszczu. R.w. zależy od ilości tłuszczopotu,zanieczyszczeń...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /776

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repartycja

  Procentowe lub ilościowe określenie udziału poszczególnych odmian w zaopatrzeniu rolnictwa w materiał siewny w zależności od potrzeb oraz istniejących możliwości dostawy nasion.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Repelenty

  Subst. chem. odstraszające owady(przenoszące groźne choroby, jak malaria,tyfus), ptaki (gawrony, wrony, kawki) lub ssaki(dziki, sarny, zające, jelenie)w uprawach polowychi sadach.

  Są to preparaty nietoksycznelub wykazujące małą toksyczność dla zwierzątstałocieplnych i człowieka. R. w formie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reprodukcja

  1. rozmnażanie (roślin).

  2. odnawianie stada, określane przez porównaniestanów zwierząt na początek i koniec roku(okresu). Wyróżnia się r.:

  1) prostą, utrzymującąliczebność stada podstawowego bezzmian;

  2) rozszerzoną, zapewniającą sukcesywnywzrost liczebności stada podstawowego;

  3) zwężoną...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Resztki pożniwne

  Nadziemne i podziemne pozostałości po zbiorze uprawianej rośliny lub po jej spasieniu. Ilość r.p. zależy od gatunku roślin. Najwięcej r.p. pozostaje po koniczynieczerwonej i lucernie siewnej wysianych wmieszankach z trawami, a najmniej po okopowych,lnie i konopiach. Wynika to z ciągłego odnawiania się...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Remont stada

  Uzupełnianie stada podstawowego zwierząt gospodarskich uszczuplonego wskutek usunięcia pewnej liczby osobników wtrakcie selekcji lub wskutek padnięcia. Ilośćmłodzieży niezbędnej na r.s. zależy od dł.okresu użytkowania sztuk dorosłych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Renaturalizacja

  Przywracanie naturalnych cech składnikom środowiska, zmienionym wwyniku działalności człowieka, np. torfowiskom,osuszonym bagnom lub krajobrazom.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt

Do góry