Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Marynaty ogórkowe

  Rozróżnia się kilka kategorii marynat:

  Łagodne marynaty ogórkowe w puszkach i słój ach, czyli tzw. ogórki konserwowane, mają duże znaczenie w przetwórstwie krajowym, jak również stanowią ważny przedmiot eksportu. Zawierają zwykle tylko 0,3-0,6% kwasu octowego, przy czym część kwasu octowego może być...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marynaty rybne

  Od dawna jest znane i praktykowane utrwalanie całych, oczyszczonych, mniejszych ryb lub płatków mięsa w zalewie octowej, przy prowadzeniu impregnacji mięsa ryb octem na zimno lub na gorąco. Również w przypadku ryb część octu może być zastąpiona kwasem mlekowym. Z uwagi na dużą zawartość białka w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chemiczne utrwalanie żywności

  Chemiczne utrwalanie żywności są nowelizowane, np. w celu wyłączenia jakiegoś środka, którego szkodliwość dla człowieka w międzyczasie została udowodniona lub w celu włączenia nowej substancji o dużej skuteczności konserwującej i braku toksyczności wobec organizmów wyższych.

  Dopuszczalne dzienne...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 842

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ konserwanta na rozwój drobnoustrojów

  Działanie środków konserwujących, w zależności od dawki, może być kolejno: obojętne, pobudzające, hamujące i - przy największej dawce - zabójcze.

  Działanie środka konserwującego na komórki drobnoustrojów w czasie można podzielić na następujące fazy: 1) nagromadzenie się środka czynnego na...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /1 127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiszenie ogórków

  Ogórki, w przeciwieństwie do kapusty, nie mogą być zbyt długo przechowywane, dlatego większość ogórków (ogólny zbiór w 1993 r. wynosił 365 tys. ton) spożywana jest w stanie ukwaszonym biologicznie lub chemicznie. Ogórki ukiszone przez fermentację, sposobem domowym, jak i przemysłowym, są umiarkowanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /7 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sterylizacja żywności przed zapakowaniem i aseptyczne pakowanie

  Sterylizacja żywności w masie przed pakowaniem jest bardziej nowoczesna od apertyzacji. Umożliwia ona wykorzystanie zasady HTST, ale jest trudniejsza do zrealizowania w praktyce, gdyż wymaga technicznych rozwiązań, umożliwiających natychmiastowe ogrzanie produktu do stosunkowo wysokich temperatur (zwykle...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /6 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wpływ wody na reakcje chemiczne w żywności

  Woda bierze udział w różnych reakcjach, począwszy od bardzo prostych do bardzo złożonych. Reakcje chemiczne zachodzą praktycznie w każdym zakresie aw, ale z różną szybkością (rys. 13.5), przy czym w niektórych typach reakcji i przy określonych wartościach avv woda może nawet zmieniać kierunek...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 723

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kriokoncentracja i klatracja

  Kri okoncentracj a albo zagęszczanie przez zamrażanie polega na częściowej krystalizacji wody i oddzieleniu kryształów od zagęszczonej fazy ciekłej. Ze względu na prowadzenie operacji w niskiej temperaturze, koncentrat zyskuje na jakości smakowo-zapachowej i wartości odżywczej, gdyż są w nim dobrze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /3 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektóre dyfuzyjno-cieplne aspekty suszenia żywności

  Suszenie żywności wilgotnej jest operacją dyfuzyjno-cieplną polegającą na odparowaniu (niekiedy sublimacji) wody. Zaczyna się od powierzchni materiału w następstwie różnicy prężności pary wodnej nad jego powierzchnią i w otaczającym powietrzu. Ogrzewanie, zarówno materiału, jak i powietrza...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /4 303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiszenie kapusty

  W Polsce kisi się kapustę w dużych ilościach sposobem domowym (setki tys. ton rocznie) i w warunkach przemysłowych. Ukiszona kapusta, łącznie ze świeżą jest głównym warzywem spożywanym w Polsce. W 1993 r. produkcja kapusty w Polsce wynosiła 1890 tys. ton i stanowiła 32% ogólnej produkcji warzyw. W...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /kokosanka Dodano /30.01.2014 Znaków /2 841

  praca w formacie txt

Do góry