Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Rząd

  Jednostka systematyczna w obrębie działu,obejmująca gleby o podobnym kierunku rozwoju. Poszczególne rzędy mogą obejmowaćgleby różniące się morfologicznie, ale zbliżone do siebie pod względem ekol. Np. w dziale gleb napływowych wyróżnia się dwa rzędy: gleby aluwialne i gleby...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sad

  Plantacja drzew i krzewów owocowych,dostarczająca jadalnych owoców. Wyróżniasię s. ekstensywne – mało produktywne składającesię z drzew wysokopiennych, między którymi uprawia się rośliny roln. oraz s. intensywne– starannie pielęgnowane i nawożone, składające się z drzew niskopiennych, gęsto...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sadzenie

  Umieszczanie w przygotowanej roli,na odpowiedniej głęb., bulw (np. ziemniaka), wysadków (np. buraka), cebul (np. tulipana) lub młodych roślin (np. rozsady tytoniu, drzewek).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozpylenie roli

  Zniszczenie struktury roli polegające na rozbiciu agregatów glebowychna najdrobniejsze cząstki, wskutek zbyt intensywnych zabiegów uprawowych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rudawiec, orsztyn

  Twarda, rdzawa i żelazista warstwa gleby, utrudniająca przesiąkanie wody i hamująca rozwój korzeni. R. tworzą się w procesach eluwialno-iluwialnych, które największą aktywność wykazują w glebach bielicowych,murszowatych i niektórych czarnych ziemiach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /283

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równiarka polowa

  Narzędzie do uprawy uzupełniającej lub specjalnej do wyrównywania pól uprawnych, którego zespołem roboczym jest zgarniak lub lemiesz ustawiany pod różnym kątem w stosunku do kierunku jazdy.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /223

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsada

  Młode rośliny (gł. warzywne iozdobne) otrzymane z siewu w inspekcie,szklarni lub na rozsadniku przeznaczone do sadzenia na miejsca stałe (pod szkłem lub w gruncie).

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Równoważnik nawozowy

  Wartość określająca działanie nawozowe danego skł. pok. zawartegow nawozie org. w porównaniu z tym samymskładnikiem zawartym w nawozach mineralnych.Jeśli np. wartość ta dla azotu gnojowicywynosi 60, oznacza to, że 100 kg skł.pok. gnojowicy odpowiada działaniu 60 kgazotu zastosowanego w nawozach...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozsadnik

  Zagon przeznaczony wyłącznie doprzygotowania rozsady (gł. roślin kapustnych).Zakłada się go w miejscu osłoniętym od wiatrów,dobrze nasłonecznionym. Ziemia w r.powinna być żyzna, nawieziona wczesną wiosnąnawozami miner. w dawce zależnej odzasobności gleby. Lokalizację r. należy coroku zmieniać, ze...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Różyca

  Choroba zakaźna i zaraźliwa na tlebakteryjnym, zwalczana z urzędu, atakującagł. świnie w wieku 3–12 mies. najczęściejlatem. Charakterystycznym objawem r. jestwystępowanie na bokach ciała czerwonychplam, któremu towarzyszy wys. temp., całkowitybrak łaknienia i niechęć do wstawania.

  Zapobieganie r...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /745

  praca w formacie txt

Do góry