Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Selekcja

  1. w nasiennictwie, wybór osobnikówpożądanych lub usuwanie niepożądanych.Wyróżnia się s.:

  1) negatywną, polegającą nausuwaniu z łanu plantacji nasiennej osobnikówwyróżniających się niepożądanymi cechamieliminując je z dalszej hodowli lub z rozmnażania materiału siewnego; s.n. polega na niszczeniu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /1 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sieczkarnia zbierająca

  Maszyna ciągnikowa do zbierania podsuszonych pokosów, wałów roślin pastewnych, albo słomy po zbiorze kombajnem, z jednoczesnym cięciem na sieczkęi ładowaniem jej na przyczepę. Niektóre maszyny mogą także kosić rośliny pastewne przed ich zbiorem.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selektywność pestycydu

  Zdolność wybiórczego działania pestycydu tylko na niektóregatunki agrofagów, przy braku działania nainne gatunki. Przykładem jest pirymikarb,stosowany niemal wyłącznie przeciwko mszycom.S. jest niezbędną cechą roln. stosowaniap., zwł. herbicydów.

  Rozróżnia się herbicydy o szerokim zakresie działania...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /636

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sączek, dren

  Rurka ceramiczna, rzadziej zinnego materiału, stosowana w melioracji do układania podziemnych przewodów odwadniających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Selerowatość korzeni

  Wytworzenie dużej liczby drobnych korzeni (u buraka cukrowego) w miejscu silnie zredukowanego korzenia głównego. Przyczyną tego zjawiska jest często podeszwa płużna.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SC

  Symbol używany w nazwach pestycydówdla określenia koncentratów mających postać stężonej zawiesiny, która jest przeznaczona do rozcieńczenia w wodzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Septorioza plew

  Grzybowa choroba zbóż porażająca plewy powodowana przez grzyb Stagonospora nodorum (dawniej Septoria nodorum).Obniżka plonu ziarna może wynosićnawet 50%. Zwalczanie s.p. polega na stosowaniufungicydów o działaniu układowym.

  Zabieg wykonuje się po zaobserwowaniu nabrzmienia pochwy liściowej tuż przed...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarniak

  Rozrost kostny na dolnej zewn. stronie stawu skokowego konia. S. występuje najczęściejna wąskim i słabym stawie, co wpewnej mierze kompensuje jego słabość. Chociaż s. nie powoduje kulawizny, koni z tymschorzeniem nie powinno się użytkować whodowli, gł. ze względu na związaną z tym słabość stawu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sanki sadownicze

  Przesuwny podest na płozach mogący pomieścić jedną lub dwie skrzynki. S.s. służą do zbioru owoców w sadach o stosunkowo niskich koronach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saprofagi

  Organizmy zwierzęce, np. nicienie,dżdżownice, odżywiające się szczątkami roślinnymi i zwierzęcymi, żyjące gł. w glebie i mule dennym zbiorników wodnych.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /aureLL Dodano /27.03.2013 Znaków /171

  praca w formacie txt

Do góry