Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Silosowanie obornika

  Sposób przechowywania obornika, polegający na umieszczaniu gow wodoszczelnych dołach lub zbiornikach całkowicie wypełnionych gnojówką z dodatkiemwody. W warunkach beztlenowych rozkładmaterii org. jest ograniczony, co obniża straty węgla i azotu oraz powoduje wydzielanie się biogazu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew bezpośredni (ang. direct drilling, niem. Direktsaat)

  S. stosowany przy uprawie zerowej,polegający na umieszczaniu materiału siewnego specjalnym siewnikiem w roli nieuprawionej.S.b. stosuje się (nie za często)po spełnieniu następujących warunków: posiadaniespecjalnych siewników, odpowiedniprzedplon, zastosowanie herbicydów niszczącychresztki przedplonu i...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /820

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła ssąca gleby

  Suma sił osmotycznych, hydratacyjnych,kapilarnych, elektr. i grawitacyjnych,wiążących wodę w glebie. Rośliny mogą pobierać wodę przy s.s.g. w zakresie od0,01–0,02 MPa do 1–1,5 MPa, zaś nawadnianierozpoczyna się w zależności od gatunku i fazy rozwojowej roślin, gdy siła ta wynosi0,03 do 0,05 MPa, a w...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /372

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew współrzędny, siew mieszany

  Jednoczesny wysiew dwu lub więcej gatunków roślin wcelu lepszego wykorzystania skł. pok., wody i światła.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /117

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siła ssąca korzeni

  Zdolność wchłaniania wody z gleby za pomocą włośników. Wynika onaz niedostatecznego nasycenia rośliny wodą w skutek transpiracji.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siewka

  Młoda roślina o wys. kilku centymetrów.Umiejętność rozpoznawania s. chwastówjest podstawą doboru odpowiedniego herbicydudo ich zwalczania zanim osiągną odpornośći wywrą swój szkodliwy wpływ na roślinę uprawną.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skała macierzysta

  Powierzchniowy utwórskorupy ziemskiej, który wietrzejąc w określonychwarunkach środowiska geograficznego,dostarcza tworzącym się glebom substratu o specyficznym uziarnieniu, składzie minerałów,właściwościach fiz., chem. i biol. oraz charakterystycznej budowie profilu.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siewnik

  Maszyna do wysiewu materiału siewnegolub nawozów miner. (s. nawozowy).Wyróżnia się s.:

  1) rzędowe, zapewniającerównomierne rozmieszczenie materiału siewnegow rzędach na odpowiedniej głęb. i przykrywającego warstwą ziemi;

  2) punktowe,przeznaczone do siewu punktowego, nie mająceskrzyni nasiennej, lecz...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /727

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skaryfikacja nasion

  Kaleczenie twardej, nieprzepuszczalnej łupiny nasion w celu ułatwieniaim pobierania wody i przyspieszenia przez to kiełkowania.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Silos

  1. zbiornik do zakiszania pasz soczystychi przechowywania kiszonek. W zależności od konstrukcji wyróżnia się następującetypy s.:

  1) komorowy – s. częściowo zagłębionylub naziemny podzielony na 2–3 komory,aby można było zakiszać rośliny zbierane wróżnych terminach;

  2) najazdowy – bateria s...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /980

  praca w formacie txt

Do góry