Rolnictwo /3 761 prac/

 • Ocena brak

  Słoma jako nawóz

  Biomasa powodująca wzbogacenie gleby w subst. org., zwiększenie zawartości skł. pok., ograniczenie wymywaniaazotu miner. z gleby, wzrost aktywności biol.gleby, polepszenie właściwości fiz. gleby iograniczenie zachwaszczenia. S. charakteryzujesię szerokim stosunkiem C:N (100–40 : 1).

  Podczas jej rozkładu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Składniki pokarmowe roślin

  Subst. chem.niezbędne do życia organizmów (makroelementy,mikroelementy). Większość z nichrośliny czerpią z gleby, czasami również z liści(dokarmianie dolistne). W rolnictwie tradycyjnyms.p. wprowadzane są z zewnątrz w postaci nawozów, natomiast w rolnictwie biodynamicznym z obiegu...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /329

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Smółka

  Gęsta, ciemna treść jelita noworodka ssaków, która nagromadziła się w ich jelitachw ostatnim okresie życia płodowego. S. składasię z wody płodowej, ze złuszczonego nabłonka,wydzieliny jelit i innych. Zob. też siara.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skorupa glebowa

  Silnie zbita i bezstrukturalna,powierzchniowa część warstwy ornej,utrudniająca dostęp powietrza w głąb roli iumożliwiająca straty wody przez parowanie.Zob. też zaskorupienie gleby.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Solanina

  Silnie trujący alkaloid występujący w kiełkujących ziemniakach i ich jagodach,który powoduje silne zatrucia ludzi i zwierząt.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzynia nasienna

  Pojemnik w siewniku na materiał siewny (wyposażony w mieszadło), z którego pobierane są nasiona do zespołów wysiewających.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /142

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołonczaki

  Typ gleb słonych, w których profiludo głęb. 100 cm występuje poziom słony miąższości powyżej 15 cm, który zawiera powyżej 2% soli rozpuszczalnych w wodzie.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /179

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrzyniopaleta

  Skrzynia o ładowności 250–450 kg jabłek z dwoma otworami pod dnem umożliwiającymi transport i załadunek za pomocą podnośnika widłowego.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /150

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sołońce

  Typ gleb słonych sodowych, którewśród kationów wymiennych sód wysycakompleks sorpcyjny tych gleb w ponad 15%, a zawartość soli rozpuszczalnych jest na ogół mniejsza niż w sołonczakach.

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siew

  Umieszczanie materiału siewnego w rolina jednakowej gł. i w równomiernych odstępach,z jednoczesnym przykrywaniem go warstwą ziemi. Stosuje się następujące metody s.:

  1) rzutowy – rozrzucanie materiału siewnegona pow. pola, a następnie przykrywanie gobronowaniem (np. zboża) lub dociskanie...

  Ocena / Kategoria / Rolnictwo

  Autor /Gomes Dodano /27.03.2013 Znaków /1 780

  praca w formacie txt

Do góry